Forlis, Jens Thimsen


Kutter i høj sø

Intro

Jens Thimsen forlist 10. februar 1949 i Nordsøen. Skibets fire besætningsmedlemmer omkom.

D. 9/2 kl. ca. 23:30, da J.T. sammen med 2 andre fiskefartøjer under en VSV.-lig kuling befandt sig ca. 10 sm. Ø. for Vyl fskb., friskede vinden op til orkan, hvorfor fartøjerne blev underdrejet med skruen gående frem. Kl. 24:00 havde en af de andre kuttere radiotelefonisk forbindelse med J.T., og kl. 0:54 blev fartøjet set af en anden kutter. D. 10/2 kl. 1:00 kaldtes J.T. forgæves, og på grund af diset vejr kunne man ikke påregne at se J.T.s lanterner. Kl. ca. 1:30 klarede op[sic!], og vinden flovede. Besætningerne på de andre kuttere antog, at J.T. var sejlet bort; men da der senere er drevet vraggods fra J.T. i land, må det antages, at fartøjet er forlist med mand og mus.

Ministeriet kan efter det oplyste ikke anse det for udelukket, at forliset skyldes en mineeksplosion

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Jens Thimsen optræder to steder i Søulykke statistikken. Hvad der er den rigtige dato, vides ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1948


Jens Thimsen var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskerskipper Poul Henrik Bendixsen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var på vej retur fra fiskeri i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1948


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskerskipper Poul Henrik Bendixsen (Esbjerg), Bedstemand Albert Andreasen (Esbjerg), Fisker Ernst Madsen (Esbjerg), Kok Knud Oluf Pedersen (Esbjerg)

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1948


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.