Forlis, Inga


Dampskibet INGA

Intro

Inga forlist 27. april 1942 kl. 0.45 i Nordsøen ud for Sild.

Kl. 0:45, da I., der havde tysk Ledsagerofficer om Bord, sammen med S/S "Clara" og S/S "Gunhild", begge af København, med slukkede Lanterner befandt sig paa ca. 55°02' N. Brd. 8°05' Ø. Lgd., blev Skibet angrebet af en Flyvemaskine, som fra lav Højde nedkastede flere Bomber, hvoraf 3 eksploderede i Agterskibet og Midtskibshuset. Ved Eksplosionerne blev Luger og Skærstokke fra 3- og 4-Lugen til Dels slynget over Bord, Agterdækket, Maskinskoddet, Tunellen og Tanktoppen revet op, Styrmaskinen og Lysmaskinen ødelagt, og Maskinen gik i Staa. Endvidere udbrød der Brand i Agterskibet, Midtskibshuset og Redningsbaadene, og Skibet blev læk. Efter Eksplosionerne savnedes 1. og 3. Maskinmester, og de fandtes i Kvæstet Tilstand i deres Kamre. Da Redningsmateriellet var ødelagt, tilkaldtes Assistance fra C. og G., og ved Hjælp af C.s Redningsbaad blev de 2 saarede og 11 Mand af Besætningen overført til C., medens Resten af de ombordværende, Føreren og 4 Mand samt Ledsagerofficeren gik i Gang med at slukke Branden. Da Branden var slukket, forlod de paagældende Skibet i Motorbaaden og blev i Nærheden af I. Kl. 2:30 kom en Fiskekutter til Stede, og da Motorbaaden var blevet beskadiget og fyldt med Vand, blev Besætningen taget om Bord i Kutteren. I. blev i Løbet af Natten gentagne Gange angrebet af Flyvemaskiner. Kl. ca. 5:00 forsøgtes det at komme om Bord i I., men da Vinden var frisket til haard Kuling og Skibet havde ca. 15° Slagside og begyndt at synke med Agterenden, blev Forsøget opgivet, og Fiskekutteren sejlede ind til List paa Sild. C. sejlede tilbage til Esbjerg, hvor I.s 3. Maskinmester blev indlagt paa Hospitalet, medens G.s 1. Maskinmester - Maskinmester Aage Johansen af København - var afgaaet ved Døden som Følge af sine Kvæstelser.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1942


Inga var et dansk dampskib med hjemsted i København. Skibet havde 19 besætningsmedlemmer og 1 tysk ledsageofficer. Skibet var undervejs fra Esbjerg til Rotterdam i Holland.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1942


Af skibets 19 besætningsmedlemmer og 1 ledsageofficer omkom 1 mand. Hans navn er: 1. Maskinmester Aage Johansen (København).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1942


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.