Forlis, I. C. Jacobsen


Englandsbåden A. P. Bernstorff

Intro

I. C. Jacobsen forlist 4. februar 1947 kl. 01.30 på Nordsøen.

Kl. ca. 1:30, da I.C.J. under en Ø.-lig Storm med høj Sø befandt sig 3 Sm. NØ. af Pit Fskb., sprængtes Rorledningens Skildpaddeblok i Bb.s Side paa Broen, hvorved Rorledningen blev gjort ubrugelig. Maskinen blev straks stoppet, og Haandstyreapparatet agter koblet, til. Kl. ca. 2:00 blev Maskinen sat paa Halv Kraft Frem og Skibet drejet under. I Løbet af Natten blev 3 Rorgængere kvæstet og en Del opstaaende blev slaaet løs af Braadsøer; Kl. 7:00 opdagedes det, at Skibet var læk, og at Vandet i Rendestenene steg trods stadig Pumpning, og en Undersøgelse syntes at vise, at der var opstaaet en Lækage ved Bb.s Bunkerrum. Skibet havde efterhaanden faaet megen Slagside, og da Vandet i Rendestenene stadig steg, tilkaldtes Hjælp pr. Radio. Kursen blev derefter sat mod Pit Fskb. og Maskinen sat paa Fuld Kraft Frem, og Kl. ca. 11:00 saas S/S "A. P. Bernstorff" af Esbjerg, der var blevet anmodet om at gaa til Assistance. Kort forinden var Bb.s Redningsbaad blevet slaaet over Bord, og I.C.J.s Besætning, i alt 21 Mand, forlod Kl. 12:30 Skibet i Stb.s Redningsbaad. Da Baaden nærmede sig A.P.B., rejste et Par Mand af Besætningen sig for at holde Baaden klar af Skibssiden, men herved kæntrede Baaden, og de ombordværende faldt i Vandet. Fra A.P.B. blev der kastet Liner ud, og det lykkedes at redde 19 Mand af Besætningen, medens de øvrige 2 druknede. Kl. 13:30 sank I.C.J.

Årsag: Ministeriet maa antage, at Skibet har arbejdet sig læk i Søen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1947


I. C. Jacobsen var et dansk dampskib med hjemsted i København. Skibets fører var kaptajn Otto Peter Vestholdt. Skibet havde 21 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med stykgods. Det var undervejs fra Antwerpen i Belgien til København.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1947


Af skibets 21 besætningsmedlemmer omkom 2. Deres navne er: Kaptajn Otto Peter Vestholdt (København), 1. Maskinmester Thor Frode Valentin (København).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1947


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.