Forlis, Hermod


Dampskibet HERMOD


Dampskibet HERMOD

Intro

Hermod forlist 1. oktober 1927 på Nordsøen. Alle skibets 21 besætningsmedlemmer omkom.

D. 30/9 afgik H. fra Helsingborg. D. 1/10 Kl. 2 Emd. passerede Skibet Skagen. D. 3/10 Kl. 6:15 Fmd. udsendte H. radiotelegrafisk Nødignal samt følgende Meddelelse: "Damage to hatches, ships in vicinity please stand by 56°25'N.7°55'Ø." Spørgsmaal fra Blaavand Radio, der opfangede Meddelsen, hvorvidt H. behøvede hurtig Hjælp, besvaredes benægtende. Da det kort efter forsøgtes at kalde Skibet op, viste dette sig umuligt. De følgende Dage drev Skibets 4 Baade, en Del Lugedæksler fra H. samt nogle Lig af Skibets Besætning i Land paa Jyllands Vestkyst. Det maa herefter formodes, at Skibet er forlist med Mand og Mus.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1927


Hermod var en dansk damper med hjemsted i København. Skibets fører var Holger Rasmussen. Skibets ladning var erts briketter. Skibet havde 21 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Helsingborg, Sverige til Newprt News, USA.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1927


Alle skibets 21 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Skibsfører Holger Rasmussen (Stubbekøbing), 1. Styrmand Niels Marius Berg (Nordby, Fanø), 2. Styrmand Valdemar Fiedler Jensen (Christiansø), 1. Maskinmester Knud Helge Hansen (Helsingør), 2. Maskinmester Carl Krüger Christiansen (Aarhus), 3. Maskinmester Andy Petersen (Kjøbenhavn), Maskinassistent Carl Oluf Jacobsen (Padesøbjerg), Telegrafist Jens Evald Pedersen (Kjøbenhavn), Hovmester Jens Marius Nielsen (Aastrup), Kok Holger Emil Mortensen (Kjøbenhavn), Matros Carl Vilhelm Sørensen (Tranebjerg), Matros Einar Peter Anton Sørensen (Vejle), Matros Axel Christian Larsen (Aaker), Matros Einar Larsen (Færøerne), Letmatros Ole Sigvart Olsen (Færøerne), Letmatros Aage Pedersen (Kjøbenhavn), Fyrbøder Peter Reislich (Tyskland), Fyrbøder Jakob Martin Jakobsen (Hylke), Fyrbøder Knud Jørgen Oluf Nielsen (Kjøbenhavn), Kullemper Melf Fernando Alexander Rasmussen (Kjøbenhavn), Messedreng Carlo Henry Hansen (Kjøbenhavn).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1927


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.