Forlis, Hekva


Kutter HEKVA E 175

Intro

Hekva påsejlet og forlist 5. april 1965 kl. 15.15 i Nordsøen.

Kl. ca. 15:15, da H. i stille vejr med tæt tåge under fiskeri med trawl befandt sig ca. 12 sm. VSV. af E.R. fyrskib afgivende tågesignaler og styrende SSØ., sås lidt agten for tværs om bb. i en afstand af 15-20 favne et andet skib, fra hvilket tågesignal ikke var hørt, og som senere viste sig at være libanesisk S/S "Nicos". Kort efter tørnede N. med stævnen mod H.s bb. side midtskibs, hvorved H. fik siden og dækket skåret op ind til spillet. Det lykkedes bedstemanden at komme om bord på N., medens skipperen umiddelbart før kollisionen var sprunget over bord. Ca. 3 minutter efter bakkede N., og H. sank. Kl. ca. 17:00 fandtes skipperen drivende livløs i søen med ansigtet nedad. Genoplivningsforsøg foretoges uden resultat.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Stille, tæt tåge

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1965


Hekva var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: Fiskeskipper Karl Toft Kristensen (Esbjerg). Skibet havde 2 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1965


Af skibets 2 besætningsmedlemmer omkom 1. Hans navn er: Fiskeskipper Karl Toft Kristensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1965


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.