Forlis, Haabet


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Haabet grundstødt og forlist 29. marts 1905 kl. 08.00 ved Rømø Flak.

Efter at H. havde ligget bak et Par Timer paa Fiskepladsen VSV. for Graadyb, styredes fra Kl. 8 FM. i omtr. 3 Timer ØNØ. og derefter 1 Streg Ø.ligere for at søge Graadyb. Kl. 11½ FM., da H. efter Bestikket skulde have et Par Timers Sejlads til Graadyb, observeredes det, at Vandet var grundet. Loddet blev kastet, men samtidig huggede H. og mistede Roret uden dog at blive staaende paa Grunden. Da Kutteren ikke kunde styre, sattes Ankret, og Sejlene bjærgedes. Kort efter sprængtes Ankerkættingen, og H. sattes af Dønningen højere op paa Grund. Først den følgende Dags EM. klarede Vejret saa meget op, at Land kunde ses, og da det hejste Nødsignal i Løbet af Dagen ikke syntes observeret inde fra Land, som viste sig at være Rømø, besluttedes det om Aftenen, da H. efterhaanden var løbet fuld af Vand, at søge til Land i Motorjollen. Denne fyldtes ved Landsætningen og maatte forlades, men Besætningen naaede lykkelig i Land. H. blev som Vrag solgt for 50 Kr.

Vejr: SV.lig. Haard Kuling, Regntykning

Årsag: Anm. Aarsagen til Forliset maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives usigtbart Vejr og Strømsætning i Forbindelse med at Loddet blev brugt for sent.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1905


Haabet var en dansk fiskerkutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: C. Nielsen. Skibet havde 4 besætningmedlemmer. Skibet var undervejs fra fiskesteder i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1905


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.