Forlis, Frem


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intro

Frem forlist 3. december 1909 i området ved Slugen

De nærmere Omstændigheder ved Forliset ubekendte. Vraget af F. med Fiskeredskaber samt Ligene af Besætningen drev i Land paa V.-Kysten af Jylland.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Storm

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1909


Frem var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var C. P. Lauritsen. Skibets havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Esbjerg til Slugen i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1909


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Christian Peter Lauritsen (Fjaltring), Laurits M. Mortensen (Fjaltring), Kritsten Kristensen (Fjaltring), Karl G. Ibsen (S. Nissum)

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1909


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.