Forlis, Ff Bodil

Intro

Fiskekutteren "BODIL" af Rødbyhavn, forliste efter en eksplosion den 6. maj 1945 i Femernbælt.

Klokken ca. 14.50 da Bodil befandt sig 2 sømil vest for Femernbælt fyrskib, skete under indtagning af voddet en voldsom eksplosion 10-15 favne om styrbord. Skibet blev slået læk og begyndte at synke. Det forsøgtes ved pumpning og øsning at holde den flydende, og der blev afgivet nødsignaler.
Men en halv time efter sank "BODIL" på 22 meter vand. Besætningen på 2 mand blev optaget af en anden fiskekutter et kvarter senere. Årsagen til forlistet var en mine.
Erik Holmgaard, Rødbyhavn, var en del af besætningen ombord.

Bodils registreringsnummer var N 164 og var på 12,51 bruttoregistertons.

Fiskeeksportør P. V. Nielsen, Rødbyhavn, var ejer af kutteren.