Forlis, England


Dampskibet ENGLAND


Dampskibet ENGLAND

Intro

England forlist 27. januar 1940 kl. 19.30 i Nordsøen ud for England.

England var en dansk damper med hjemsted i København. Skibets fører var P. O. Jensen. Skibet havde 21 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med ballast og var undervejs fra København til Blyth i England. Forliset skyldtes eksplosion, der sikkert har krigsårsag.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Der omkom 20 besætningsmedlemmer ved forliset. Deres navne er: Skibsfører P. O. Jensen (København), 1. Styrmand A. B. Nielsen (Frederiksberg), Matros Einar Chr. Hauge (Horne), Matros Marinus A. Nielsen (Aarhus), Matros Hans Fr. Averhoff (Kolding), Matros Aage Valde Lauritzen (Aalborg), Letmatros John Harald Gravesen (København), Letmatros Einer Bernhardt Ravnkilde (København), Ungmand Poul Chr. Sloth (Vestervig), 1. Maskinmester Chr. A. Th. Petersen (København), 2. Maskinmester Sv. A. Frandsen (Tørring), Assistent Helge Barling (Odense), Hovmester Harry Jensen (Aalborg), Kok Valdemar Nielsen (Esbjerg), Messedreng Børge Jensen (København), Fyrbøder Niels Chr. Christensen Wind (Esbjerg), Fyrbøder Axel Hansen (København), Fyrbøder Axel Nybro Christensen (København), Fyrbøder Niels Mikkelsen Frier (Aarhus), Kullemper Kaj Valdemar Fritze (København).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Kl. ca. 19:35, da E. under en haard Sydlig Kuling med Snebyger sammen med S/S "Fredensborg" af København befandt sig ca. 20 Sm. retv. Ø. af Copinsay Fyr, hørtes en Eksplosion i Retning af F., der derefter forsvandt i Løbet af ca. 1 Minut. Inden noget kunde foretages for at bringe F.s Besætning Hjælp, ramtes E. af en voldsom Eksplosion lige under Broen i Bb.s Side. 2. Styrmand, som er den eneste overlevende af E.s Besætning, søgte agterud, hvor 1. Stymand var i Færd med at kappe Surringerne til Flaaden. Skibet flød med Agterskibet opad, da der - 8-10 Minutter efter den første Eksplosion - indtraf en ny Eksplosion i Stb.s Side ud for den agterste Mast, og Skibet sank hurtigt. Da Skibet sank, blev Flaaden suget ned et Stykke under Vandet; men det lykkedes 2. Styrmand at klamre sig til Flaaden samt at faa 1. Styrmand op paa denne. D. 28/1 om Eftermiddagen døde 1. Styrmand. Kl. ca. 18:30 blev Flaaden opdaget af en britisk Trawler, der reddede 2. Styrmand samt tog Liget af 1. Styrmand om Bord.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for ulykken, der skete nær England i Nordsøen. Den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940