Forlis, Elly


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intro

Elly kæntret og forlist 4. november 1923 kl. 06.00 5 sømil fra Grådyb Barre

Kl. 6 Fmd. observerede man fra Fiskerfartøjet "Ellen Helme" af Esbjerg, der laa underdrejet for Storm af V. 5 Sm. for Graadyb Barre, at et Fiskerfartøj, der laa underdrejet ca. 200 Fv. fra E. H., blev slaaet rundt af en Sø. E. H. sejlede straks til Ulykkesstedet. Det lykkedes dog ikke at redde nogen fra det kæntrede Fartøj, der straks efter sank. Det kæntrede Fartøj viste sig senere at være Ff. Elly af Esbjerg.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Elly var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskerskipper Hans Christian Mortensen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskeskipper Hans Christian Mortensen, Fisker Johannes Wolfgam Nielsen, Fisker Otto Jensen, Fisker Ejner Mortensen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.