Forlis, Ejjam


Kutter E 92 EJJAM


Kutter E 92 EJJAM

Intro

Ejjam forlist 24. februar 1940 i Nordsøen efter at være blevet påsejlet af en tysk minestryger

D. 23/2 hørtes det, at E., der laa til Ankers paa en Fiskeplads i Nordsøen ca. 150 Sm. Ø.t.N. af Humber F.S., var i Radioforbindelse med Ff. "Gerlis" af Esbjerg. D. 24/2 bjærgede Ff. "M. Harbo" Toppen af en Fiskekutters Mast og kort efter Ligene af to af Fiskerne fra E. Da der siden intet er hørt eller set til F., maa Skibet antages at være forlist med Mand og Mus.

Forliset antages at skyldes Krigsaarsager.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Esbjerg-kutterne Ejjam, Gerlis, Mercator og Polaris blev sænket af et tysk krigsfartøj natten til lørdag 24. februar 1940. 16 fiskere mistede livet. Først nu er der kommet et dokument frem, hvori kommandanten på den tyske minestryger M1 kaster lys over de voldsomme begivenheder ved Clay Deep i den sydlige del af Nordsøen. Her er uddrag af kommandantens rapport:

00.14 To hvide lys forude. (En opankret større fiskekutter).

00.15 Fartøjet belyses med håndprojektører, da sigtbarheden kun var 150 m. Det handlede om den danske fiskekutter Ejjam E 92 fra Esbjerg.

00.17 Stikprøvesejladsen fortsatte. Da kutteren var ude af syne hørtes morsetegn. Bogstaverne kunne ikke tydes, da de blev sendt hurtigt og utydeligt. En anden fiskekutter observeres på tværs af M.1. På samme tid opfanges en længere og tre korte toner. Distancen mellem kutterne er fire sømil.

00.45 Jeg beslutter, at begge kuttere skulle sænkes. Det skulle gøres lydløst, for at undgå at en efterretning kunne få en kutter til at undslippe i den tætte tåge. Det var kun muligt ved at vædre kutterne.

01.35 Efter en nøjagtig kurs til en opankret kutter blev den med 17 knobs fart (31 km/t) vædret og sænket. Kutteren (Polaris) blev ramt midtskibs og skåret over i to stykker. Den sank på 1 minut og 10 sekunder.

01.46 Sænkes Mercator E 348. Skibet sank på 40 sekunder.

01.50 Med siksak kurs gennemsøges området for andre kuttere.

02.30 To hvide lys i syne.

02.34 Tredje kutter, Gerlis E 456, vædret. Påsejles tre gange med 17 knobs fart. Forskibet sank ikke.

02.48 Skibet synker.

02.55 Fjerde kutter, Ejjam E92, sænket efter to anløb. Kutteren havde en længde på over 50 meter.

Den tyske kommandør valgte at vædre kutterne især af disse fire grunde:

1. Jeg fandt de danske fiskere mistænkelige.

2. Danske

3. Vi opsnappede, hvad der lignende kodede radiotransmissioner. Det behøver "harmløse" danske fiskere ikke at udsende.

4. Som kutterne sejlede, tyder alt på, at de - ved at ligge på linie - i fællesskab har målt tyske fartøjers kurs og fart for at sende informationerne videre til engelske ubåde.
Kommandanten registrerede efter vædringerne, at der ikke kom fisk op til overfladen. Det, mener han, bekræfter, at fiskerne fiskede på skrømt. Han hæfter sig også ved morsemeddelelser, som tyskerne ikke kunne tolke og derfor vurderede som fjendtlige.
På to af kutterne stod der i øvrigt folk på dækket, da minestrygerne nærmede sig. Men de gav ikke advarselssignaler med lamper eller tegn, hvad der tidsmæssig var rigelig mulighed for - de anede, hvad man havde for med dem og føjede sig ordløst, skriver kommandanten i sin redegørelse - og tager det som bevis på fjendtlige hensigter, som de 16 Esbjerg-fiskere måtte dø for.
Så af militære grunde "wurde niemand aufgenommen" hedder det lakonisk i dokumentet, som er underskrevet af Bartels - Kapitänleutnant og Kommandant M.1.

Kilde: Ugeavisen Esbjerg, den 6. oktober 2006.


Ejjam var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskerskipper Jørgen Jørgensen Bækby. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibets var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskerskipper Jørgen Jørgensen Bækby (Esbjerg), Fisker Anders Jørgensen Bækby (Esbjerg), Fisker Gerald Charles Christensen (Esbjerg), Fisker Aage Frederik Hvergeltoft Christensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Links:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.

Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.

Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.