Forlis, Duen


Kutter E 71 DUEN


Kutter E 71 DUEN


Kutter E 71 DUEN i baggrunden

Intro

Duen forlist 23. juni 1943 kl. 03.30 i Nordsøen. En mineeksplosion var formentligt årsagen til at skibet sprang læk.

Kl. ca. 3:30, da D. laa opankret ca. 64 Sm. SV.t.V.½V. af Graadyb Barre, indtraf en voldsom Eksplosion i Nærheden af Skibet, der blev læk og begyndte at synke. Besætningen, der bestod af 3 Mand, sprang over Bord og blev ca. 1 Time senere bjærget af et andet Fiskefartøj, der befandt sig i Nærheden. 2 Mand af D.s Besætning var da bevidstløse og kunde, trods kunstigt Andedræt i ca. 3 Timer, ikke kaldes til live.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Årsag: Ministeriet maa antage, at Eksplosionen skyldes Krigsaarsager.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1943


Duen var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1943


Af skibets 3 besætningsmedlemmer omkom 2. Deres navne er Fisker Peter Husted Nielsen Muff (Esbjerg), Fisker Verner Sørensen Heide Sørensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1943


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.