Forlis, Comet


Mindelunden bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere fra Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intro

Comet forlist under en storm den 1. oktober 1934 i Nordsøen. Alle fire besætninghsmedlemmer omkom

D. 22/6 talte Besætningen paa Ff. "Falken" af Skagen med C.s Besætning paa en Fiskeplads i Nordsøen. D. 23/9 om Morgenen blæste det op til en Storm. F. havde da C.s Lanterner i Sigte, Under en haard Byge forsvandt C.s Lanterner, og siden er der intet set til Skibet. D. 13/10 drev en af C.s Redningskranse i Land ved Fjaltring Strand, og d. 27/10 drev Liget af C.s Bedstemand i Land paa Fanø. Hvorfor det maa antages, at C. er forlist med Mand og Mus.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Forlisdatoen er fiktiv. Den nøjagtige dato kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1934


Comet var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskerskipper Harald Normand. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1934


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskerskipper Harald Normand (Esbjerg), Bedstemand Marthinus Jensenius Jensen Møller (Esbjerg), Fisker Svend Ove Sonnichsen (Esbjerg), Fisker Kristen Simonsen Kristensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1934


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.