Forlis, Citavia


Kutter CITAVIA


Kutter CITAVIA bragt på land i Esbjerg efter kollisionen med færgen WINSTON CHURCHILL


Kutter CITAVIA bragt på land i Esbjerg efter kollisionen med færgen WINSTON CHURCHILL


Kutter CITAVIA bragt på land i Esbjerg efter kollisionen med færgen WINSTON CHURCHILL


Kutter CITAVIA bragt på land i Esbjerg efter kollisionen med færgen WINSTON CHURCHILL

Intro

Citavia kollideret med M/S Winston Churchill og forlist 24. november 1970 i Grådyb

3 af besætningsmedlemmerne omkom.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1970


Kollideret med M/S Winston Churchill af Esbjerg.
Årsag: Fejlvudering af indhentende skibs plads.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1970


Citavia var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var undervejs fra Esbjerg til fiskepladser.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1970


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.