Forlis, Charkow


Dampskibet CHARKOW


Dampskibet CHARKOW

Intro

Charkow forlist 19. marts 1940 kl. 22.30 i Nordsøen ud for Skotland

D. 19/3 40 afgik C. ifølge med S/S "Minsk" af Middelfart fra Kirkwall. Kl. ca. 22:30, da Skibene befandt sig ca. 34 Sm. retv. N. for Rattray Head Fyr, iagtoges fra M., at alle Lys i C. pludselig forsvandt. Umiddelbart efter forliste M. som Følge af en Eksplosion. Da en Redningsflaade fra C. d. 22/3 er fundet med Liget af en Mand, der senere er identificeret som C.s Fører, og der siden intet er hørt eller set til Skibet, maa det antages at være forlist med Mand og Mus.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Charkow var en dansk damper med hjemsted i København. Skibets fører var Søren Peder Brinch. Skibet havde 20 besætningsmedlemmer. Det var undervejs fra Kirkwall, Orkneyøerne ved Skotland til Methil i Skotland.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Skibets 20 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Skibsfører Søren Peder Brinch (Esbjerg), 1. Styrmand Thorvald Georg Eduard Alsøer (Kolding), 2. Styrmand Arne Ingemann Emil Eduard (København), 1. Mester Richard Frederik Hellerung (København), 2. Mester Peter Martin Aage Hansen (København), Maskinassistent Erik Valdemar Holm (Esbjerg), Hovmester Viggo Madsen (København), Kok Svend Aage Lyder Hansen (Svendborg), Kahytsdreng Carl Møller (Esbjerg), Messedreng Robert Egon Hilmar Hansen (Svendborg), Matros Aksel Vilhelm Nielsen (Esbjerg), Matros Anton Marinus Rankenberg Jacobsen (Esbjerg), Matros Johannes Nielsen (Struer), Letmatros Kaj Pedersen (Esbjerg), Svend Ove Aksel Hamburger (Esbjerg), Ungmand Jens Christian Østergaard Pedersen (Aarhus), Fyrbøder Ole Schavenius Wilche (Frederikshavn), Fyrbøder John Fischer Sørensen (Esbjerg), Fyrbøder Anton Nikolaj Pedersen, Fyrbøder Lemper Robert Friis Sørensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1940


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.