Forlis, Bertha


Dampskibet BERTHA


Dampskibet BERTHA


Dampskibet BERTHA


Dampskibet BERTHA

Intro

Bertha forlist 28. marts 1942 kl. 01.30 i Nordsøen.

D. 27/3 afsejlede B. med tysk Ledsageofficer om Bord fra Emden. D. 28/3 Kl. 1:30, da B., der styrede Ø.½N., netop havde passeret en Række Bøjer om Stb. med ca. 20 Minutters Sejlads mellem Bøjerne, indtraf en voldsom Ekplosion midtskibs om Stb. Skibet sank i Løbet af ca. 1 Minut. 6 Mand af Besætningen bjærgede sig op paa en Redningsflaade, og blev ca. ½ Time senere optaget af et Tysk skib. Føreren, der blev fundet bevidstløs i Søen med en Redningskrans om Livet, blev ogsaa reddet, men afgik kort efter ved Døden. Den øvrige Besætning - 8 Mand - omkom.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1942


Bertha var en dansk damper med hjemsted i København. Skibets fører var Willi Schulte. Skibet havde 14 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med kul. Det var undervejs fra Emden i Tyskland til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Af skibets 14 besætningsmedlemmer omkom 8. Deres navne er: Skibsfører Willi Schulte (Egernsund), 1. Styrmand Johannes Skou (København), 2. Styrmand Jens Edvard Brinck (Nordby, Fanø), 1. Maskinmester Duval Baasch Stephansen (Thisted), 2. Maskinmester Christian E. M. Bruhn (København), Hovmester Clifford Petersen (København), Kok Hans Anker Dam (Marstal), Fyrbøder Johannes A. Magnussen (Svendborg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.