Forlis, Anna Sørine


Trawleren ANNE SØRINE


Trawleren ANNE SØRINE


Trawleren ANNE SØRINE


Trawleren ANNE SØRINE i Esbjerg Havn


Trawleren ANNE SØRINE

Intro

Anna Sørine forlist 9. juni 1986 i Nordsøen. Tre besætningsmedlemmer omkom.

Årsag: For stor nedlastning, skalkede lænseporte samt ikke lukkede åbninger til underliggende rum.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1985/1986


Anna Sørine var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var ladet med Tobis. Skibet var undervejs til Esbjerg fra fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1985/1986


3 besætningsmedlemmer omkom.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1985/1986


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.