Folkestyre og folkeliv


Køge Torv.


Torvedag.


Torvets nordre side.


Torvet med statuen af Frederik 7.


Biler på Torvet.


Torvedag.

Intro

Torvet er lige så gammelt som Køge og er det største torv i Danmark uden for København.

Torvet har været centrum for byens handel og folkeliv, siden det opstod i 1288. Op til midten af 1800-tallet skulle al handel foregå i købstæderne, der opkrævede afgifter af de handlende ved byens porte. Borgerne hentede vand på Torvet, og her blev forbryderne straffet. I dag er Torvet stadig byens hjerte. Det er et mødested og samlingspunkt for mange aktiviteter. Traditionen med torvedag hver onsdag og lørdag går århundreder tilbage i tiden. Her afholdes byfester, valgmøder og demonstrationer. Der er gadeløb, cykelløb og markedsdage. Hvert år tændes byens juletræ på Torvet, og der er caféer og boder med is, frugt og kaffe. Midt på Torvet står statuen af Frederik 7., som var konge i 1849, da Danmark fik sin første Grundlov. Statuen er et af billedhuggeren H.V. Bissens værker. Folk i Køge samlede penge ind til statuen ved 20-års jubilæet i 1869. I dag mødes man ved statuen, og studenterne danser rundt om den. De første valg til Rigsdagen foregik på Torvet, hvor både kandidater og vælgere mødte op. Valget blev afgjort ved håndsoprækning. Man kunne kræve skriftlig afstemning, men den var ikke hemmelig. Det blev først indført i 1901. Grundloven indførte folkestyret, men ikke alle blev lige borgere. Kvinderne måtte kæmpe helt til 1915, før de fik de samme rettigheder.

Det lokale bystyre har holdt til i rådhuset på Torvet siden 1552. Det er Danmarks ældste, fungerende rådhus, hvor byrådet stadig holder sine møder. Rådhuset har gennem årene også været borgernes forsamlingshus. Her er der blevet holdt fester, koncerter og spillet teater. Huset har også lagt lokaler til en toldbod, bolig til tolderen, vejerhus, vinkælder, sagfører og en kirurg, træskohandel og selvfølgelig en arrest. Her sad kvinderne, der under Køge Huskors 1608-15 var anklaget for trolddomskunster. To romerske gudinder på frontgavlen stammer fra ombygning af rådhuset i 1803. Det er Justitia og Minerva, som er gudinder for retfærdighed og visdom. Rådhuset fik sit nuværende udseende ved renoveringen i 1803, hvor den klassicistiske facade kom til.