Folkekuranstalten

Folkekuranstalten set fra vejen.
Intro

Folkekuranstalten ved Hald er navnet på en samling røde træbarakker, som ligger i Hald Ege sydvest for Viborg. Barakkerne har en fortid som krigsfangelejr, interneringslejr, kaserne, hospital og rekreationshjem.

I årene 1868-1880 rummede et areal af Hald Hovedgårds tilliggender Lejren ved Hald, et militært etablissement, hvor hver sommer omkring 10.000 mand af hæren blev samlet for at holde øvelser. Stedet blev valgt, fordi det lå tæt på store hedeområder, hvor der kunne afholdes militærøvelser uden gener for landbruget.

Desuden var der på stedet mulighed for at skaffe godt drikkevand fra artesiske boringer. Hver lejrsamling varede ca. 1½ måned inklusive den tid, det tog at fodmarchere fra garnison til lejr og tilbage igen.

Under lejrsamlingerne var alle indkvarteret i telte. Lejrsamlingerne ophørte i 1880 og lejren blev endeligt nedlagt i 1889. På det sted, hvor kongeteltet i sin tid stod, er nu opstillet en mindesten for kronprinsens, den senere Frederik den 8.´s, deltagelse i lejrsamlingerne.

Vil du gerne vide mere om emnet, så klik her