Folehave gravhøj


Folehave Gravhøj med den åbne stenkiste. (Foto: Per Lunde Hansen)


Folehave Gravhøj med stenkisten. (Foto: Per Lunde Hansen)


Stenkisten i Folehave Gravhøj. (Foto: Per Lunde Hansen)

Intro

Folehave Gravhøj ligger i skovstykket Dallund Folehave. Gravhøjen og stenkisten kan dateres til stenalderen (2359-1701 f.kr.)

Gravhøjen blev første gang beskrevet af Nationalmuseet i 1892. Den har en åben hellekiste (stenkiste). I 1950 blev en del af højen bortgravet af en privat ejer, hvilket betyder, at højen ikke er helt rund. Det giver dog til gengæld en god mulighed for at se stenkisten.

Gravhøjen er i dag kun ca. halv størrelse i diameter. Den er ca. 2,5 m høj, 15 m i nord - sydgående retning og 9 m i øst-vestgående retning. Ved fundet af stenkisten i 1950, blev højen gennemgravet, men der blev ikke fundet oldsager. Ca. 2 m syd for stenkisten blev der dog fundet 1 miniaturesværd, 1 kniv, 1 ragekniv, 1 nål og 1 dobbeltknap af bronze.

I 1952 blev stenkisten restaureret af Fyns Stiftsmuseum. I den forbindelse blev der fundet nogle brændte knogler, som efter alt sandsynlighed hører sammen med de fundne genstande, der blev fundet syd for stenkisten i 1950.

Stenkisten er ca. 3,5 m lang og 1.30 m bred og består af 11 bæresten og 4 store dæksten.

Gravhøj og stenkiste er fra Stenalder, dateret 2359 - 1701 f. Kr.

Brandgraven er fra Bronzealder, dateret 1100 - 901 f. kr.

Kilde: WWW. kulturarv.dk/fundogfortidsminder/