Foldgårdsholm i Vester Nebel sogn


Foldgårdsholm ca. 1950. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Foldgårdsvej 26. Matr 6b Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1834 som en aftægtsejendom på Foldgårds jord. Vistnok før 1890 lå ejendommen lidt længere mod øst. Jorden og huset blev 1988 lagt ind under Lilbæk.

Oprettelsen i 1834 skete i forbindelse med, at enkemanden Peder Sørensen afstod Foldgård. Han byggede da et hus på Foldgårdsholm. Til dette hus blev der 1837 udstykket 1 skp 2 fdk 2½ alb hartkorn (6½ tdr. l.) fra Foldgård.

Datteren Dorthea Christine Pedersdatter blev 1856 gift med enkemanden Niels Pedersen Lønne (boede forinden i Skads sogn), som overtog ejendommen samme år. Han døde allerede 1858, hvorefter enken 1860 blev gift med Niels Peder Jensen, der stammede fra Grimstrup sogn.

1872 Jens Christian Bundesen. Han var en søn af Jens Bundesen, Nebelgård, og blev samme år gift med kusinen Kirsten Svenningsen fra Starup sogn. Jens Chr. Bundesen var røgter på Ølufgård, og Kirsten vaskekone på Ølufgård.

1917 Abraham Nicolaj Jessen. Han var søn af Jakob Chr. Jessen fra Helsingborg i Søhale og blev samme år gift med Johanne Rosalie Sørensen fra Vong i Vr. Nykirke sogn. De flyttede 1919 til Trehøjegård i Skads sogn.

1919 Frederik Christensen og hustru Edel Kirstine Margrethe Hermansen, som forinden havde Rudholmvej 9 i Søhale. Frederik Christensen var vognmand.
Sønnen Viktor Jørgen Christensen, der også var vognmand, blev 1939 gift med Esther Margrethe Sørensen fra Hjortkær i Grimstrup sogn. Han overtog da ejendommen. Forældrene byggede i stedet et lille tjæreborghus ved skellet mod Lilbæk. Da ejendommen blev solgt 1943, blev dette hus flyttet til Hyllerslev i Janderup sogn.

1943 Vognmand Hans Knudsen Hansen (Hans "Clausen"), Vester Nebel. Han boede ikke på ejendommen, men dyrkede jorden og udlejede huset til bl. a. sine chauffører. De sidste år ophørte udlejningen, da huset blev faldefærdigt.

Efter Hans Clausen og hustrus død tilfaldt stedet 1985 datteren og svigersønnen Edith og Kristian Mejer, V. Nebel. De solgte ejendommen i 1988 til Lilbæk, hvor jorden blev lagt ind under. Ejendommen eksisterer således ikke længere som selvstændig ejendom, men ruinen er der stadig.

2009. Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991.