Fogense Enge


Benspids fra jægerstenalderen, ca. 10.500 f.Kr. Benspidsen er udsmykket som en hugorm og er det ældste eksempel på udsmykning fra Skandinavien. Den blev fundet i Fogense Enge vest for Bogense, og findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Benspidsen, fundet ved Fogense Enge, er udsmykket som en hugorm og er det ældste eksempel på udsmykning fra Skandinavien. Den har sandsynligvis været del af en religiøs verden, hvor hugormen og andre slanger har haft deres naturlige plads.

På gudernes bud
Tro og ritualer har siden oldtiden formet livet på Fyn. Med håbet om gudernes velvilje har fynboerne sendt gravgaver af sted til de dødes rige, bygget kirker og smykket sig med både thorshamre og kors.

Magiske dyr
Natur og tro har siden den ældste stenalder været nært forbundet. Fynboerne i stenalderen levede af at gå på jagt, fiske og indsamle spiselige planter. Man var fuldstændig afhængig af naturen og dyrene, og derfor blev de en del af den religiøse verden, som man tilbad. Men også langt senere, i middelalderen og nyere tid, er dyr blevet tillagt magiske egenskaber.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.