Foerlev Mølle


Foerlev Mølle i dag med Bed and Breakfast. Foto: Vestermølle Møllelaug.

Intro

På nordsiden af Illerup ådal, tæt ved den gamle hovedfærdselsåre fra Skanderborg til Låsby blev der i 1762 givet tilladelse til mølledrift.

Foerlev Mølle ligger på nordsiden af Illerup ådal, en smeltevandsdal, der slynger sig gennem landskabet nord for Skanderborg. Møllen ligger ved den gamle hovedfærdselsåre fra Skanderborg over Låsby til Viborg. Der blev givet tilladelse til mølledrift på dette sted i 1762 fra Det Skanderborgske Rytterdistrikt, som dengang blev administreret fra Skanderborg Slot. Møllen var til at begynde med udelukkende en stampemølle, en form for vandmølle, som især blev brugt til valkning af klæde, til findeling af kemikalier ved krudtfremstilling eller til knusning af malm. Senere blev der etableret endnu en mølle, som blev benyttet til at male korn. I dag males der ikke længere korn på Foerlev Mølle. I stedet kan man få en overnatning med Bed & Breakfast. Men der forsøges at etableres en mulighed for at genopbygge den oprindelige møllekværn til mel og at lave et formidlingssted, som kan fortælle om møllens historie og måske også om Illerup ådal, som i jernalderen var ”den hellige ådal”, hvor jernalderbønderne ofrede til guderne. Det kan man læse mere om på Skanderborg Museums hjemmeside www.skanderborgmuseum.dk og i den gratis museums-app Digitale Tråde over landskabet.