Fodsporet Pinetum


Magister i zoologi Margar Traustedt der tog initiativet til at plante et Pinetum ved Herlufsholm. Traustedt ses her sammen med sin kone Julia i deres stue.


Pinetum ses i baggrunden til venstre. I forgrunden ses anlæggelse af jernbanespor fra Næstved.

Intro

På Herlufsholm Alle’ ligger Herlufsholm Pinetum, der er en samling af mange forskellige nåletræssorter plantet på et sandet højdedrag. Herlufsholm Pinetum dækker ca. 2, 75 ha og er åben for besøgende.


Herlufsholm Pinetum blev påbegyndt i slutningen af 1800- tallet og skulle oprindelig benyttes i undervisningen på Herlufsholm.

Samlingen af fyrretræer og nåletræer er stor, og mange af sorterne er sjældne og hentet fra fx Østasien og Nordamerika.I 1892 blev der anlagt en 40 km lang banestrækning mellem Næstved og Slagelse. I 1971 lukkede banen for personkørsel, og i 1980erne sluttede godstransporten på strækningen.

I dag er der anlagt en sti kaldet ”Fodsporet” på den tidligere banestrækning. "Fodsporet" er godt 40 kilometer lang og asfalteret, så det fx er muligt at bevæge sig på "Fodsporet" i kørestol, på cykel eller med barnevognen.

Langs ”Fodsporet” kan man opleve forskellige kulturspor som fx stationsbygninger, ledvogterhuse, markskel og naturremiser.

Bemærk at det ikke er tilladt at køre i bil på strækningen.Manden der tog initiativ til at plante et Pinetum ved Herlufsholm hed Margar Peder Andresen Traustedt (1853 - 1905). Traustedt var magister i zoologi, og han blev ansat som adjunkt på Herlufsholm Kostskole i 1882.

Jorden til et Pinetum blev taget fra en allerede eksisterende granplantage, der lå vest for Slagelse banens gennemskæring.I skoleprogrammet for Herlufsholm for året 1891 skrev Margar Traustedt følgende om anlæggelsen af et Pinetum.

” (…) hensigten med dette Anlæg er at indplante alle de Naaletræer, der vides at kunne voxe under vore Klimatiske Forhold, gjøre Forsøg med Indplantning af saadanne Former, om hvilke man endnu ikke ret ved, om de ville kunne trives hos os, og indrette en Planteskole, saa at der Tid efter anden kan haves Eksemplarer til Udplantning, Bortbytning o.lign.”.