Fodsporet Ladby trinbræt


Skinnecyklen står i dag som et symbol på trinbrættet i Ladby.

Intro

I 1928 blev der lavet et trinbræt i Ladby på strækningen mellem Næstved og Slagelse. Ladby var strækningens mindste stoppested, og det blev nedlagt i 1955. I dag er trinbrættet væk, men man kan stadig se ledvogterhus nummer 25.


I 1892 blev der anlagt en 40 km lang banestrækning mellem Næstved og Slagelse. I 1971 lukkede banen for personkørsel, og i 1980erne sluttede godstransporten på strækningen.

I dag er der anlagt en sti kaldet ”Fodsporet” på den tidligere banestrækning. "Fodsporet" er godt 40 kilometer lang og asfalteret, så det fx er muligt at bevæge sig på "Fodsporet" i kørestol, på cykel eller med barnevognen.

Langs ”Fodsporet” kan man opleve forskellige kulturspor som fx stationsbygninger, ledvogterhuse, markskel og naturremiser.

Bemærk at det ikke er tilladt at køre i bil på strækningen.Trinbrættet i Ladby fik kun en kort levetid, og blev allerede nedlagt i 1955. Trinbrættet blev nedlagt primært på grund af det lave antal af rejsende der stod af og på i Ladby. I 1953 var der i gennemsnit 9 afstigninger og påstigninger om dagen, og det var ikke nok til at holde liv i Ladby trinbræt.

Mellem 1958 og 1961 fik de bevogtede overkørsler automatisk blinklys og bomanlæg. Det betød, at ledvogterpersonalet i vid udstrækning blev sparet væk.