Fodsporet Jernbanebro over Suså


Jernbanebroen over Susåen ved Herlufsholm. Broen førte jernbanen fra Næstved til Slagelse over Susåen

Intro

Jernbanebroen der går over Suså er bygget i 1891. Broen er i forbindelse med anlæggelsen af "Fodsporet" restaureret i 2011. Broen er ved restaureringen blevet sandblæst og malet, og godt halvdelen af de oprindelige sveller er blevet genbrugt.


I 1892 blev der anlagt en 40 km lang banestrækning mellem Næstved og Slagelse. I 1971 lukkede banen for personkørsel, og i 1980erne sluttede godstransporten på strækningen. I dag er der anlagt en sti kaldet ”Fodsporet” på den tidligere banestrækning.

"Fodsporet" er godt 40 kilometer lang og asfalteret, så det fx er muligt at bevæge sig på "Fodsporet" i kørestol, på cykel eller med barnevognen.

Langs ”Fodsporet” kan man opleve forskellige kulturspor som fx stationsbygninger, ledvogterhuse, markskel og naturremiser.

Bemærk at det ikke er tilladt at køre i bil på strækningen.I sommeren 1890 var der piloteret for broen over Suså, og banearbejderne var i fuld gang med at lave kampestensfundamentet til bropillerne.

Jernbanebroen blev prøvebelastet for at se, om den kunne holde til den fremtidige togdrift. Til at belaste broen blev der placeret to lokomotiver og nogle personvogne på broen. Den holdt til presset og var klar til åbningen af banestrækningen mellem Næstved og Slagelse i maj 1892.I juli 1891 blev der gjort et stop i et tog midt på jernbanebroen over Suså. Stoppet blev foretaget af et selskab på ca. 300 personer, der var på udflugt. Selskabet bestod af jernbanearbejdere og deres familier.

Arrangøren af turen var entreprenør Madsen, der havde inviteret sine ansatte på en skovtur til Førslev Kohave. Transporten foregik ved hjælp af et arbejdslokomotiv, der trak de grusvogne, som arbejderne og deres familier sad i. I dagens anledning var grusvognene forsynet med sæder og udsmykning.

Turen fra Næstved Station til Førslev Kohave blev beskrevet i Næstved Tidende. Her kunne den interesserede læser få at vide, at toget kørte fra Næstved klokken 14, og at selskabet tog toget tilbage klokken 21. Under skovturen blev de medbragte madkurve tømt, og der blev danset på det udlagte dansegulv.