Fodsporet Hyllinge Station


Postbude foran Hyllinge Station.

Intro

Hyllinge Station er opført i 1890erne i forbindelse med anlæggelsen af banestrækningen mellem Næstved og Slagelse. Stationsbygningen er i dag privat beboelse.


I 1892 blev der anlagt en 40 km lang banestrækning mellem Næstved og Slagelse. I 1971 lukkede banen for personkørsel, og i 1980erne sluttede godstransporten på strækningen.
I dag er der anlagt en sti kaldet ”Fodsporet” på den tidligere banestrækning. "Fodsporet" er godt 40 kilometer lang og asfalteret, så det fx er muligt at bevæge sig på "Fodsporet" i kørestol, på cykel eller med barnevognen.
Langs ”Fodsporet” kan man opleve forskellige kulturspor som fx stationsbygninger, ledvogterhuse, markskel og naturremiser.
Bemærk at det ikke er tilladt at køre i bil på strækningen.Stationen i Hyllinge har været med til at skabe liv og vækst i byen, som det typisk ses for stationsbyer rundt om i landet. Hyllinge station blev oprindelig anlagt udenfor landsbyen Hyllinge, men i takt med byens udvikling skød nye bygninger, huse og forretninger op, og Hyllinge Station blev en del af byens liv i stedet for at ligge udenfor.
Da Hyllinge station åbnede i 1890erne blev den brevsamlingssted. Den funktion blev bevaret i stationsbygningen indtil postvæsenet flyttede ud i 1971. På Hyllinge Station var der oprindelig krydsningsspor, to perroner, omløbsspor, sidespor og en læsseplads. Til Hyllinge Station var der også knyttet retiradebygning, varehus, pakhus, signalhus og en svingkran.
I dag står stations- og retiradebygningen, signalhuset og varehuset tilbage som spor efter en tid, hvor passagerer og gods blev kørt til og fra stationen i Hyllinge.
Ifølge køreplanen fra 1908 tog det godt 20 minutter at komme fra Næstved station til Hyllinge station.