Fodslette


Landsbyen Fodslette på Langeland. Fodslette Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Fodslette på Langeland. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Fodslette er nævnt første gang 1339 i formen Foslæth. Forleddet er navneordet fo, der betyder ræv. Efterleddet er ’-slet’, der er afledt af verbet slå og menes at betyde rydning, omhugning af skov, fældning.