Fodby hovedskole

Fodby skoleklasse 1942

Intro

Fodby ny skole opført 1831 og er opført efter kancelliets normaltegning. Den var en bindingsværksbygning bestående af 10 fag, som udover skolestuen havde 3 værelser og 1 kammer. I skolestuen var der 1 kateder og 6 skråborde med bænke. Skolen blev bygget der hvor den gamle degnebolig lå.