Fodby Forsamlingshus
Intro

”Fodby Byggeforening dannedes i begyndelsen af 1878 med det formål at skaffe Forsamlingssal og lokale til en Forbrugsforening” (udpluk fra protokollen dateret 1900).

Jordstykket ligger i dag på Fodbygade 22, hvor Fodby brugs indtil for nyligt, havde til huse. Huset opførtes af murermester Holst af Karrebæk, var færdigt 1 juli 1878 of kostede kr. 3000,00 kr. Forbrugsforeningen boede til leje i forsamlingshuset, hvor de betalte kr. 11,00 i årlig leje. De overtog resten af den 50-årlige forpagtnings ret og bygningerne i 1905, da der efter åben licitation var indhentet tilbud på opførelsen af det nuværende forsamlingshus. Den 2 juni 1905 ”antages et skriftligt tilbud fra tømmer Kr. Sørensen, Vallensved og murer Fr. Madsen Bistrup på 6220,00” til opførelse af huset. Det var på lejet grund, og grunden blev først købt i august 1913 af gårdejer Lars Hansen, Fodby for kr. 500,00 og blev udstykket til matr. Nr. 11c Fodby. Det nye hus indvies 9. november 1905 kl. 16.30 med foredrag af bl.a. Fodby Præsten Meinertsen, der var meget aktiv i forsamlingshusets bestyrelse i en lang periode.