Flystyrtet ved Trend d. 30 aug. 1944


Nedstyrtningstedet ved Trend å


Lancaster B.III, PB436


Besætningen


Nedstyrtningsstedet ved Trend

Intro

D. 30. august 1944 (kl. 02.10). 14 km S for Løgstør ved Trend lige N for Gunderup gård, (på sydsiden af åen) styrtede et engelsk bombefly (Lancaster B.III, PB436) ned efter tidligere at være blevet beskudt af tysk flag. Flyet kom fra 61 Squadron tilhørte No 5 Group i RAF`s Bomber Command i Scotland.

Kl. 20.19 lettede F/Sgt. Bruce Frank Loneon og hans besætning fra basen i Scotland på deres 6. togt. Natten mellem den 26. og 27. august havde de deltaget i angrebet på Königsberg, så de var forberedt på den næsten 11 timer lange flyvetur. Udturen og angrebet var begivenhedsløst, og på hjemturen sad besætningen allerede og formentlig glædede sig til morgenmaden, da de kort efter passagen af den jyske østkyst ved Mariager Fjord uden varsel blev ramt af tysk flak. Den inderste styrbordsmotor brød øjeblikkelig i brand, og F/ Sgt. Loneon måtte kort efter give besætningen ordre til at springe ud med faldskærm. Den 29. august 1944 lettede mere end 600 britiske 4-motorers bombefly, bemandede med henved 5.000 flyvere, fra forskellige flyvepladser i England med kurs mod forskellige mål i Tyskland. Blandt disse fly var også 189 af typen Lancaster, fra 5. Bomber-Group. Kl. 23.00 skulle denne afdeling påbegynde indflyvningen ved Nørre Vorupør på Jyllands Vestkyst for derpå ad en sydøstlig kurs over Jylland og Sydsverige at nå frem til Kønigsberg i Østpreussen, som for dem var nattens mål. Når 5. Bomber-Groups operation her var fuldført, skulle maskinerne søge tilbage til flyvepladsen i England ad samme rute. (Se [https://www.airmen.dk/p361-371.htm Operation 30 AUGUST 1944] - ruter og tab). 3 store operationer på samme tid skulle gøre det mindre sandsynligt at blive angrebet af tyske natjagere... Piloten i en af disse Lancaster-bombemaskiner (PB436) hed B. Loneon. Han var australier. Som navigatør på samme maskine havde han H.W.D. Wilson, brite og 19 år gammel, og herudover var der yderligere 5 mand, fordelt på de forskellige poster i den store maskine med det karakteristiske dobbelte haleror. Efter endt opgave over Königsberg satte flying-officer B. Loneon kursen hjemover - passerede Sydsverige, hvor maskinen blev beskudt - og videre op i nærheden af Aalborg-området, hvor maskinen fik en træffer, som man dog ikke tillagde særlig betydning. Imidlertid konstateredes efter kort tids flyvning ild i maskinen - og det viste sig umuligt at slukke. Maskinen var på dette tidspunkt over det vestlige Himmerland ved Trend å-området med vestlig kurs og piloten gav da sit mandskab ordre til at forlade flyet, altså springe ud med faldskærm. De første fem mand, der sprang, landede på nordsiden af Trend å ved Sønderlade og Hyllebjerg, som nr. 6 sprang navigatøren, H.W.D. Wilson, og han landede lige nord for Vadgaard (men på sydsiden af åen). Han gravede sin faldskærm ned, og søgte sydpå, til Vadgaard. Da han nåede frem hertil, opgav han at gå videre, det var nu blevet for lyst - og i stedet skjulte han sig i træerne ved Vadgaards hønsegård. Piloten, Loneon havde regnet med at kunne nå over Limfjorden, men måtte hurtigt konstatere, at der ikke var mulighed herfor. Han vendte da maskinen, så den i stedet for at flyve mod vest, nu havde østlig kurs, kom ind over Trend by og Gunderupgård. Han var nær blevet om bord for længe med det resultat, at der gik ild i hans faldskærm, da han sprang ud. Lancaster-bomberen fra 5-Bomber-Group endte sine dage i den bløde engjord lige nord for Gunderupgårds have få meter fra gården - og eksploderede efterfølgende i tusinde stykker. Alle syv besætningsmedlemmer kom således fri af flyet og landede sikkert med faldskærm, men de fem blev hurtigt fundet af tyskerne og blev ført til Tyske krigsfangelejre Den 20-årige navigatør, Sgt. Henry William Daniel Wilson, var som nævnt landet ved Vadgaard kun tre km fra nedstyrtningsstedet, og her fik han hurtigt kontakt med venligtsindede danskere. F/Sgt. Loneon var landet i Trend skov, og næste dag kom han i kontakt med en husmand fra Stistrup. Efter et par dage kom de to flyvere til dyrlægen i Farsø, og herfra gik turen videre til København, hvor de med båd blev transporteret til Sverige den 12. september 1944. Kun en uge senere returnerede de to heldige flyvere til England. Her blev Sgt. Wilson forflyttet til 9 BS, hvor han forblev indtil krigens slutning, mens F/Sgt. Loneon rejste tilbage til Australien. To flyvere flygtede nåede altså at flygte mens de restererne fem besætningsmedlemmer måtte omkring tyske fangelajer. Sgt. D.A.Bragg blev interneret i L7 Bankau sammen med Sgt F.E.Finch, Sgt J.C.Longhurst, Sgt E.Harris og Sgt W.G.Winkley. De kom fem alle retur til England efter krigen. [https://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_Luft_7 Stalag Luft 7 - Wikipedia] (Bankau). (Kilde: [http://www.histsamling.dk/56267953.html Lancaster PB436. - www.histsamling.dk] og [https://www.airmen.dk/p369da.htm Flystyrt, flugt og frelse (airmen.dk)]) Et Lancaster bombefly målte fra vingespids til vingespids: 31,09 m. Længde: 21,18 m. Der blev fremstillet flere næsten identiske versioner (B1, B2 og B3) med motorfabrikanterne og lidt anderledes indretninger som de væsentligste forskelle. Der blev i alt bygget 7377 stk. [https://en.wikipedia.org/wiki/Avro_Lancaster Avro Lancaster - Wikipedia]

''Publiceret''

('''Se Foto 2:''') Sgt. H.W Wilson, navigator. ( foroven fra venstre) Sgt. W.G. Winkley, air gunner. (foroven midte) Sgt. D.A. Bragg, wireless operator. (foroven højre)Sgt. F.E. Finch, air bomber. (nederst fra venstre)F/Sgt. B.F. Loneon, pilot (nederst midte)Spt. J.C. Longhurst, air gunner. (nederst højre).