Flygtningekirkegård


Billede af flygtningekirkegården ved Gl. Rye flygtningelejr.

Intro

Gl. Rye Flyveplads blev i slutningen af 2. verdenskrig omdannet til flygtningelejr. Lejren fik med tiden sin egen kirkegård.

De, som døde i flygtningelejren ved Gl. Rye, blev i begyndelsen begravet på kirkegårdene i området, men fra påsken 1946 fik lejren sin egen kirkegård. Frem til flygtningelejrens lukning i 1948 blev omkring 135 mennesker begravet her. I mange år var gravene markeret med simple, hvide trækors, og kirkegårdens fem meter høje trækors kunne ses på lang afstand. I 1966 blev gravene fra flygtningelejren i Gl. Rye flyttet til en fælles gravplads for tyske flygtninge i Gedhus ved Karup. I dag er der ingen spor efter flygtningelejrens kirkegård.