Fly Hede


Terræn og ortofoto. Terrænmodel fra 2009 med gennemsigtigt ortofoto fra 2008

Intro

Ved Svansø Mose kan man se et 40 hektar stort areal dækket af agre fra jernalderen. Det nu fredede areal består af et net af firkantede markstykker indrammet af lave, brede jordvolde. Jordvoldene har fungeret som skel og adgangsvej til markerne, der har været dyrket i perioden 500 f.Kr...

Ved Svansø Mose kan man se et 40 hektar stort areal dækket af agre fra jernalderen. Det nu fredede areal består af et net af firkantede markstykker indrammet af lave, brede jordvolde. Jordvoldene har fungeret som skel og adgangsvej til markerne, der har været dyrket i perioden 500 f.Kr. til omkring år 0. I 2004 blev der i Dalsgård Plantage et par kilometer mod nordøst registreret et område med endnu mere velbevarede jernalderagre. Disse agre er ikke fredede som agrene ved Svansø, men der vil fremover ikke blive plantet til på det 1,5 hektar store areal. ''Her blev agrenes gåde løst'' De udstrakte netværk af lave volde, der primært er bevaret i gamle plantager og på de jyske heder, er spor efter jernalderbøndernes opdyrkning af landet. Det er almindelig viden i dag, men tidligere var der mange farverige teorier om agervoldenes alder og herkomst. Kulturgeografen Gudmund Hatt fremlagde i slutningen af 1930'erne det endelige bevis for voldenes funktion og alder. Fund af ardspor, spor efter jernalderens plov, ved bopladsen Nr. Fjand overbeviste Hatt om, at de voldindrammede felter måtte være gamle marker. Men først da Hatt fandt keramik fra ældre jernalder i agervoldene ved Fly Hede, blev agrenes alder fastslået med sikkerhed.