Florentine Larsen


Florentines Mindesten


Gevnø/Lyderslevmose

Intro

Stenen blev sat den 11. 10. 97 i Gevnø Anlæg til minde om den redningsdåd Florentine Larsen ( født 27. jan 1824 død 14. feb 1906) udøvede d. 13 februar 1878.

Husmand Lars Larsens kone, Florentine Larsen, havde onsdag d. 13. feb. 1878 travlt i huset om aftenen ved 6 tiden, da hun fik at vide at 4 børn var faldet gennem isen på gadekæret. Hun greb en 2 m lang brøndkrog (beregnet til at trække spande op af brønden) og skyndte sig ned til gadekæret, som lå 25 m fra huset. Uden at tøve løb hun ud på det tynde is, fik ved hjælp af brønd-krogen fat i en dreng på 9 år og løftede ham op på isen. Nu kunne isen ikke længere bære Florentine, så hun faldt igennem og stod i det iskolde vand til halsen. Det lykkedes hende alligevel at redde to børn mere. For at nå det sidste barn, var Florentine nødt til at slå isen i stykker med hænderne. Kræfterne var ved at svigte hende, og hun magtede ikke at løfte ham op på isen. I stedet arbejdede hun sig ind mod land med ham. Da hun var nået næsten ind, kom væver Hans Larsen ud for at hjælpe. Han faldt også gennem isen og stod i vand til halsen sammen med Florentine, men med hans friske kræfter lykkedes det dem at få ham op på fast is. Det sidste barn havde held til at redde sig selv i land. Florentine var så afkræftet efter heltedåden, at hun blev hjulpet hjem. Hun havde flere uger efter mærker på hænderne efter sin kamp mod isen. Mandag d. 15. april modtog Florentine en redningsmedalje af kong Christian d. IX på Amalienborg, hun fik desuden en billet til operaen og en opfordring til at overnatte på Amalienborg. Dette besøg blev siden gentaget tre gange.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv. Stevns før og nu bind 11, 2009.

''Publiceret''