Floes Teglværk


Intro

Fra 1858-1920 var der teglværk ved Floes tæt på Grund Fjord. Herfra blev mursten fragtet i pram til Randers. I 1876 kom Randers-Grenå banen ned forbi teglværket. At jernbanen blev lagt ned til Grund Fjord fik enorm betydning for teglværket, men også for Uggelhuse, Allingåbros og Aunings udvikling.

''Floes Teglværks betydning for egnen '' '''Teglværket placering ud til Grund Fjord fik afgørende betydning for Uggelhuses, Allingåbros og Aunings udvikling.''' I dag er der ikke mange der ved hvor teglværket lå og endnu færre der ved hvornår teglværket startede og hvor det lukkede omkring 1920. Men mange har sikkert stødt på mursten med stemplet ”Floes Teglværk”. Da ejendommen lige over for Det gamle Hospital blev væltet, kunne man f.eks. se mursten stemplet med navnet Floes Teglværk. I dag tænker vi heller ikke på at Floes Teglværk faktisk er årsagen til at Allingåbro og Aunings udviklede sig til nogle af de største byer i området. Det var nemlig teglværket placering der fik jernbanen flyttet ned til Grund Fjord og derved kom jernbanen til Uggelhuse, Allingåbro og Auning. Da man i sin tid skulle finde den mest optimale linjeføring for Randers-Grenå banen, var linjeføringen langs Grund Fjord slet ikke på tale. Denne linjeføring var nemlig ikke den mest optimale i forhold til anlægsudgifter, driftsudgifter og indtægtsgrundlag i forhold til persontransporten. Men stærke kræfter, bl.a. Mourier Petersen, Holbækgård og J. B. S. Estrup, Skaføgård samt Jørgen Scheel, Gl. Estrup, havde indflydelse - eller fik opkøbt aktier nok i det privatejede jernbaneselskab, til at kunne få ændret linjeføringen. Skidt for persontransporten, men godt for teglværksejere og godsejere, som havde stort behov for transport af kul, tegl og landbrugsvarer.