Flintemose Hovedskole 1822-1960


Tidligere skolebygning, til venstre en udlænge


Tidligere skolebygning, havesiden

Intro

Skolen er opført i 1822 på en 4 tdr. land stor jordlod. Skoledistriktet består af byerne Bøgesø, Størlinge, Krymlinge og Everdrup. I 1858 har skolen 109 elever. Skolen nedlægges i 1960 og eleverne flyttes til Korskildeskolen. Adresse: Flintemosevej 28, 4733 Tappernøje

''Publiceret''