Flenstofte


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Flenstofte


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Flenstofte


Postkort. Flenstofte. Venligst udlånt af Dreslette Lokalarkiv.

Intro

Flenstofte blev anlagt ved nedlæggelse af dele af landsbyen Brydegård. Flenstofte nævnes første gang i 1395 i formen 'Flænstofte'.

H.C. Andersen opholdt sig på Flenstofte 9.-14. august 1830. Her besøgte han kammerråd Jacob Hornemann Bindesbøll (1789-1852), som havde fået stillingen som forvalter på Flenstofte samt Frederiksgave. Bindesbøll var fætter til Edvard Collin, og Andersen havde da også anbefalingsbrev med fra familien Collin. Om besøget på Flenstofte giver brevene kun få oplysninger:

”Af mit sidste Brev saae De, at jeg var avanceret til Faaborg, det er ret en venlig lille By, og jeg morede mig fortræffeligt. Agent Voigt kjørte mig derfra til Flenstofte hvor jeg snart blev hjemme, da Fru Bindesbølle er meget godmodig og munter.” (Brev til Edvard Collin 18. august 1830)

”Hils Bindesbølles Familie, jeg tænker ofte paa de glade Dage ifior, dernede ved Assens.” (Brev til Edvard Collin 18. juli 1831)