Flemløse


Landsbyen Flemløse på Fyn. Flemløse Kirke, Langgade 27 og præstegård, Langgade 34. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.


Landsbyen Flemløse på Fyn. Flemløse Mejeri, Mejerivej 1. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.


Landsbyen Flemløse på Fyn. Flemløse Mølle, Langgade 82. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.


Landsbyen Flemløse på Fyn. Flemløse Skole, Langgade 54. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Flemløse er nævnt første gang 1345 i formen Flemløse. Forleddets oprindelse er omstridt, men det kan være beslægtet med det nyislandske flæmi, som betyder (stor) strækning, udstrakt rum. Efterleddet er ’-løse’, der kan betyder eng eller græsgang.