Flaske-Peters Samling


Flaske-Peter får besøg af Frederik d. IX


Flaske-Peters gravkors


Flaske-Peters Samling


Peter Jacobsen alias Flaske-Peter

Intro

Flaske- og modelskibssamlingen har været udstillet i Ærøskøbings tidligere fattiggård "R. Knudsen Clausens Fattigstiftelse" siden 1943. Samlingen, som rummer mere end 100 år gamle flaskeskibe, er den ældste af sin slags i verden.

En af de store øjeblikke i Peter Jacobsens liv, var da kong Frederik den IX og prinsesse Anne Marie kom på besøg 2. pinsedag 1956. Kongen ønskede at spadsere gennem Ærøskøbing og tog sin datter med til den berømte flaskeskibssamling. Her tog Flaske-Peter imod, viste rundt, og fortalte hvordan flaskeskibene blev lavet.

"Må jeg vise Deres majestæt en rigtig gentleman?" "Jo, lad gå da!", sagde kongen. Så holdt Peter sit skib med spejl i dækket op foran kongen, der morede sig kosteligt. Prinsesse Anne Marie fik et flaskeskib foræret, og de to kongelige signaturer i gæstebogen opbevares i dag i en special-montre.

Peter var egentlig dus med alle mennesker, men efter kongens besøg, måtte han indrømme, at der var én han sagde De til. Danmarks største skibsreder A.P. Møller måtte under et besøg nøjes med tiltalen du.


Flaske-Peters Samling
Flaske- og modelskibssamlingen har været udstillet i Ærøskøbings tidligere fattiggård siden 1943. Samlingen, som rummer flaskeskibe der er over 100 år gamle, er den ældste af sin slags i verden.
Flaske-Peter (1873-1960) nåede at bygge mere end 1700 flaskeskibe og 50 modelskibe.

I samlingen ses også hans selvgjorte gravkors med syv flaskeskibe indbygget - et for hver af de syv verdenshave, som han igennem mange år som hovmester besejlede i adskillige nationers skibe.

Amerika-samlingen
På loftet i Smedegade havde Peter sin private samling, som skulle gå i arv til sønnen. Det var de modeller, han byggede efter at være flyttet til Ærøskøbing. Denne samling solgte Peter og den endte i Amerika, hvor den blev vist frem som et slags rejsende museum i mange år. Det er lykkedes at købe denne samling tilbage, så Flaske-Peters Samling er beriget med ca. 220 skibe i flasker og cigarkasser. Denne nyerhvervede Amerika-samling med den berømte dykkerflaske ses i en ny og spændende opstilling, med fokus på den enkelte model.

"AV! for et sygehus"
I en særskilt bygning fortælles med udstillingen " AV! - for et sygehus " meget levende om øens mere end 100-årige sygehus. Her ses det udstyr, der har været brugt til undersøgelser og operationer tidligere. Man fornemmer lugten af sygehus, og kan levende forestille sig, hvordan det har været, at være indlagt på sygehus før i tiden.

Flaske-Peters Samling hører under Ærø Museum. Bygningen er fredet.


Flaske-Peter sejlede under sit borgerlige navn, Peter Jacobsen, som sejlskibssømand på de syv verdenshave. Han rundede Kap Horn, var i Biscayen og Stillehavet, reddede folk fra druknedøden ved Kap Det Gode Håb, og forliste flere gange undervejs i karrieren. Ombord på skibene lærte han sig flaskebygningens kunst til fingerspidserne. Det blev til over 1.700 af slagsen sammen med mere end 50 flotte modelskibe. En del af denne imponerende produktion vises frem i et af Ærøskøbings gamle skipperhuse, der i en periode fungerede som byens fattiggård.

Peter Jacobsen eller Flaske-Peter blev født 29. september 1873 i Kalundborg. Hans far var fisker og fyrmester, og Peter fik hurtigt et nært forhold til havet. Peter stak til søs og sejlede på Nordsøen, fra han var 16 år. Ombord på norske sejlskibe mødte han en finsk sømand, der lærte Peter at bygge et skib ind i en flaske. I flere år sejlede Peter på langfart som kok og hovmester.

Med et amerikansk skib kom Peter til England, hvor han mødte skotske May, som han blev gift med i 1903. Herefter stopper Peter med at sejle, og ægteparret åbner blandt andet en restaurant i England. Peter fortsætter med at bygge flaskeskibe, og i 1918 kommer han til Danmark for første gang i 20 år. Her udstiller han sine flaskeskibe forskellige steder. Han får flere tilbud fra interesserede, der vil opkøbe samlingen, men Peter ønsker selv at følge sin samling, og håber på, at give samlingen til en kommune, der vil give ham og hans kone fribolig til gengæld.

Flere kommuner afslår, og i 1930'erne får Peter et tilbud fra den polske stat på kr. 20.000,- samt fribolig for samlingen. Alt er pakket og klart, da det går op for Peter, at tilbuddet ikke gælder for hans kone efter Peters død. Så springer han fra. Ærøskøbing Kommune får besked om Peter og hans samling, og i 1943, 70 år gammel, flytter Peter Jacobsen og hans kone ind i den gamle fattiggård i Smedegade i Ærøskøbing, hvor de viser udstillingen frem for de mange besøgende.

Kilde: red: Hans Christiansen: Flaskeskibe gennem 50 år


Flaske-Peter døde den 28. april 1960 og blev begravet på Ærøskøbing kirkegård, dog uden at få sit selvgjorte kors på sin grav. Korset blev fremstillet i 1946, tre år efter at han åbnede sin udstilling i byens gamle fattiggård. I det støbte cementkors blev indlagt et flaskeskib for hvert af de syv verdenshave, som han igennem ca. 20 år havde besejlet. Inskriptionen lød: PJ. Mere var ikke nødvendigt mente han, for: ”Vorherre kender mig godt”.

Efter Peters død opstod der uenighed om, hvorvidt det var passende at anbringe korset på kirkegården. Peters enke bestemte da, at det skulle blive i samlingen, hvor det står i dag.