Fladbro Skov


Udflugt til Fladbro Skov.


Den lille vogn "Hønen" som kørte med passagerer frem og tilbage mellem Randers og Fladbro Skov.


Luftfoto af Fladbro Skov. Til venstre ses Fladbro Kro.

Intro

Fladbro Skov ligger ved Nørreåens udmunding i Gudenåen. Skoven har været et populært udflugtsmål for Randersborgere siden slutning af 1800-tallet og er stadig en del af et stort rekreativt naturområde.

På et ekstraordinært byrådsmøde lillejuleaften i 1896 blev det vedtaget med 13 stemmer mod 2 – og betinget af ministeriets samtykke - at Randers skulle købe Fladbro Kro og 88 tønder land i omegnen af Fladbro Kro for at plante skov. Forslaget var fremsat af Udvalget for Plantager og Lystanlæg på initiativ af højremanden Christian Nielsen Boldsen.
Hovedformålet med købet af Fladbro Kro var at skaffe alle Randersborgere et udflugtssted, der lå i rimelig afstand fra købstaden. Det var blevet moderne med ophold i frisk luft, og byen ville gerne tilbyde sine borgere en frisk spadseretur ud til skoven på de gode sommerdage.
Som udflugtsmål slog Fladbro Skov sig hurtigt fast i folks mentalitet. Der blev arrangeret forskellige transportmuligheder inde fra byen ud til skoven. Blandt andet kunne man komme med ”Hønen” – en hestetrukken passagervogn, der kørte frem og tilbage fra Kristrup til Fladbro eller sejle på Gudenåen med Randrups to kåge, som var blevet motoriserede. Disse populære sejlture havde afgang fra Tørvebryggen i Randers. I løbet af kort tid blev Fladbro Skov en formidabel succes, idet folk strømmede til i stort antal. Det blev desuden understreget da, DSB oprettede et trinbræt i Fladbro med af- og påstigning for passagerer. Togsporet gik dengang på nordsiden af Gudenåen mellem Randers og Langå.


Allerede i 1737 blev Fladbro Kro udnævnt som kongelig privilegeret kro. Placeringen lige ved overgangen over Nørreåen skabte et solidt grundlag for at drive en kro. Oprindelig var kroen en fæstegård under Frisenvold gods, men den blev frikøbt i 1798 med 88 tdr. land. I 1896 købte Randers Kommune kroen med dens jordtilliggender for at anlægge en lystskov. Bygningerne, som står der i dag, er fra 1802. Oprindeligt var kroen en del af et firelænget gårdsanlæg, men i 1970 blev der gjort et kraftigt indhug i bygningerne, da amtet havde planer om at udvide og omlægge vejen. I 1964 blev kroen afhændet til private.