Fløjtespilleren


Anne Marie Carl-Nielsen: Fløjtespilleren (Den lille hyrdedreng), OFF/ Nr. Lyndelse

Intro

”Fløjtespilleren” blev i 1933 opstillet ved landevejen mellem Odense og Fåborg og er tænkt som et monument ikke blot over Carl Nielsen men i det hele taget over hans barndom på Fyn.

Da ”Fløjtespilleren” i 1933 blev opstillet i Nr. Lyndelse stod det med sin dreng i bronze i et hjørne af præstegårdens have. Her havde han udsigt over de marker og det fynske landskab, hvor den lille Carl August gik rundt og vogtede køer, mens han spillede på sin bror Sofus’ pilefløjte. Et landskab, som mange har ment at kunne spore i Nielsens musik.

Både omgivelserne og udsigten er med årene blevet begrænsede af boligbyggeri, men monumentet har dog stadig sin plads, hvor det hører hjemme: i en lille lomme af naturen med drengen, der drømmende - men opmærksomt - lytter efter naturens puls; efter den rytme, som for kunstnerægteparret Carl-Nielsen gik igennem al kunst: det levende. Med sin fløjte gjort af piletræet, hvis stub han sidder på, har Fløjtespilleren gjort naturen til musik, skabt musik af naturen.

Monumentet består foruden drengen i bronze af en bronzemedaljon indføjet i soklen. Den portrætterer den voksne komponist og forener således to sider af Carl Nielsens personlighed: barnet, der hurtigt fattede interesse for livets melodi, og den modne kunstner, der levede drømmen ud og efterhånden blev et symbol på det landskab, han voksede ud af.

Monumentet blev rejst på opfordring af en komité med Odenses biskop Anders Jensen Rud i spidsen. Bestillingen til Anne Marie Carl-Nielsen lød på et mindesmærke for Carl Nielsens fynske barndom. Pengene blev indsamlet fra private fynboer samt fra Fynsk Hjemstavnsforening for København og Omegn, og monumentet blev afsløret på komponistens 68 års fødselsdag, 9. juni 1933, hvor også stenen ved Carl Nielsens fødested på Sortelung blev afsløret. A. J. Rud holdt afsløringstalen, hvor han priste værket for at udtrykke ”(…) den lytten, som var så ejendommelig for Carl Nielsen, den poesi og musik, som ord ikke kan udtrykke.” I 1939 blev monumentet opstillet i en bronzekopi ved Rødovre Skole, hvor værket bærer titlen ”Drengs drøm, mands dåd”.