Flådestation Holmen


Holmen, Frederiksholm-Nyholm. Holmen, Frederiksholm-Nyholm


Holmen, Spanteloftbygningen. Holmen, Spanteloftbygningen


Holmen, Kanonbådsskurene. Holmen, Kanonbådsskurene


Holmen, Søminevæsenets værksteder. Holmen, Søminevæsenets værksteder

Intro

Fra 1690 til 1990 var Holmen hovedbase for den danske flåde. Holmen består af fem kunstige øer – fra nord Nyholm, Margretheholm, Frederiksholm, Dokøen og Arsenaløen. På Holmen havde flåden sine vigtigste anlæg med byggepladser, magasin- og arsenalbygninger, kraner og hovedvagt...

Fra 1690 til 1990 var Holmen hovedbase for den danske flåde. Holmen består af fem kunstige øer – fra nord Nyholm, Margretheholm, Frederiksholm, Dokøen og Arsenaløen. På Holmen havde flåden sine vigtigste anlæg med byggepladser, magasin- og arsenalbygninger, kraner og hovedvagt. Flådens leje ved Holmen var flådehavn for den danske orlogsflåde. På Orlogsværftet blev der bygget skibe til Søværnet frem til 1972. Siden blev værftet reparationsværft frem til Holmens lukning. I 1990 blev Holmen solgt. Søværnets skibe ligger i Korsør og Frederikshavn. Øen Nyholm er stadig ejet af forsvaret, og her ligger blandt andet Søværnets Officersskole. ''Regnskabets time er kommet'' Når man er i historiske omgivelser, ønsker man sommetider, at væggene kunne tale og fortælle om fortiden. Væggene i Holmens gamle beklædningsmagasin, opført i 1889, kan faktisk fortælle historier. Her har værnepligtige i generationer ridset deres navne og andre oplysninger i murstenene, mens de ventede på at få udleveret deres uniformer. Nogle skrev navnet på deres skib: Ægir, Dannebrog, og så videre. Af og til støder man også på dramatiske milepæle i Holmens og Danmarks historie. For eksempel står der på en sten: N.J. Frastein, krigsfanget 1943 – REGNSKABETS TIME KOMMER. På stenen ved siden af står: ER KOMMET MAI 1945. Indskrifterne viser, at Holmens historie ikke kun handler om skibe og kanoner. Stenene gemmer også tusinder af værnepligtige danskeres historie.