Fjordvang Efterskole
Intro

Gården nævnt 1.gang år 1600. I 1800 tallet var ejerne nogle meget kendte studehandlere. 1946 startede landbrugsskole og fra 1966 blev det efterskole.

Fra 1838 ejet af studehandleren Jens Christensen Noe, og fra 1865 af sønnen Christen (”Kræ”) Noe, som blev en meget kendt og respekteret studehandler. På et tidspunkt under bygningen af den nye hovedfløj, havde handelen med stude i Hamborg givet så meget, at Kræ Noe sendte bud hjem om at øge murhøjden med 3 skifter. Han gik dog senere fallit, og måtte sande, hvad han engang havde sagt til sin studedriver -Mads Årup fra Velling- ”Det er sært nok, men mange studehandlere bliver ikke begravet for deres egne penge”. Gården solgtes i 1904 til Viggo Jakobsen, som bl.a. afvander en del af fjordengene med vinddrevet archimedes skruesnegl. Fjordvang Efter Viggo Jacobsens død i 1944, blev gården købt af lokale beboere med støtte fra fabrikant Verner Larsen, Esbjerg, og oprettet som Skolegård. En skoleform hvor 1/3 af tiden var praktisk landbrugsarbejde der så udgjorde betaling for betaling for 1/3 af tiden med højskoleundervisning og en anden 1/3 landbrugsskole undervisning Der kunne være ca. 20 elever. I 1961 udbyggedes skolen til 60 elever og bliver alm. landbrugsskole med teoretisk undervisning. I 1966 ophører landbrugsskolen og den videreføres som efterskole. Udbygges løbende så der i 2018 er plads til ca, 115 elever, som bl.a tilbydes undervisning i praktiske fag og undendørs aktiviteter ligesom eleverne kan medtage deres heste og få rideundervisning. 9. og 10. klasses afgangsprøver.