Fjenneslev Kirke


Fjenneslev Kirke. Fjenneslev er en af Hvideslægtens kirker. Slægtens mest kendte er Ærkebiskop Absalon

Intro

Fjenneslev Kirke ved Sorø er en romansk teglstenskirke med to syv meter høje tårne. Fjenneslev er en af Hvideslægtens kirker. Slægtens mest kendte er Absalon, ærkebiskop og grundlægger af København. Kirken har stor betydning i danskernes historieskrivning...

Fjenneslev Kirke ved Sorø er en romansk teglstenskirke med to syv meter høje tårne. Fjenneslev er en af Hvideslægtens kirker. Slægtens mest kendte er Absalon, ærkebiskop og grundlægger af København. Kirken har stor betydning i danskernes historieskrivning. Det skyldes først og fremmest 1800-tallets nationalistiske interesse for Absalons slægtskirke. Et kalkmaleri fra 1100-tallet på triumfvæggens nordside viser et ægtepar. Sandsynligvis er ægteparret Absalons forældre, Asser Rig og Inge Eriksdatter. Manden rækker en model af kirken op mod Guds hånd og skænker kirken til Herren. Gamle sagn fortalte, at Inge rejste kirketårnene, da hun fødte to sønner, mens Asser var i krig. ''Brobyggeri gav status'' På Fjenneslev kirkegård står en runesten med indskriften ”Sasser rejste sten og gjorde bro”. Runestenen stammer fra den tidlige kristne tid, men har ikke altid haft sin plads ved kirken. Den har sandsynligvis stået ved Tule Å ved Sassebro. Her har Sasser bygget en bro. Sasser var formentlig af Hvidernes slægt. I vikingetiden og den tidligere middelalder var det meget velanset at forbedre infrastrukturen. Det sparede folk for besværlige omveje og uheld. I 1982 undersøgte man Sassebro ved Slaglille. Den viste, at et nord-sydgående vejforløb over Tule Å engang havde bestået af en stenlægning, også kaldet en bro. Stenlægningen lå oven på kløvede egestammer. Mellem stenene fandtes et lille smykke fra 1100-tallet. Dateringen passer perfekt med Hvidernes storhedstid.