Fjelstedgården


Udsigt over Fjelsted by. Fjelstedgården, midt i billedet. Set fra kirketårnet. Længst til højre ses huset, hvor gårdens sidste ejer boede.


Alkoverum i Fjelstedgården, Den Fynske Landsby.


Fjelstedgården i Den Fynske Landsby.


Fjelstedgården i Den Fynske Landsby, bygnuingsdetalje. Udskud på stuehuset.


Fjelstedgårdens gårdsplads, Den Fynske Landsby.


Bygningsdetalje fra Fjelstedgården, Den Fynske Landsby. Bindingsværk på stuehuset.


Gårdsplads med møddingsplads på FJelstedgården, Den Fynske Landsby.


Bygningsdetalje, Fjelstedgården i Den Fynske Landsby. Sulekonstruktion i udlængen.


Interiør fra fjelstedgården, den Fynske landsby. Møblement fra storstuen.


Fjelstedgården, før den blev flyttet til Den Fynske Landsby.


Fjelstedgården, da den stadig var beboet og i brug i Fjelsted.

Intro

Den firlængede bindingsværksgård, der lå matr. nr. 18a, Fjelsted By, blev i 1943 købt af Den Fynske Landsby, hvor den siden blev genopstillet som 'Fjelstedgården'. Den sidste ejer af gården hed Kirstine Olsen, og hun havde boet der siden 1901.

Fjelstedgården var en typisk fynsk gård af stor middelstørrelse - ca. 7 tdr. hartkorn (i 1844). Gården var oprindelig fæstegård under en række forskellige godser, indtil den i 1760 blev solgt til Niels Jørgensen. Samme slægt ejede og drev Fjelstedgården helt frem, til den blev overtaget af Den Fynske Landsby.
I de sidste næsten 100 år var det slægtens kvinder, der var gårdens overhoveder - noget af et særsyn på dette tidspunkt.

Folketællinger:
1787
Niels Jørgensen, 60 år, gift, Gaardmand
Mette Hansdatter, 49 år, gift, hans Kone Margrete Nielsdatter, 19 år, ugift, barn
Peder Hansen, 24 år, ugift, tienestekarl
Hans Jørgensen , 5 år, ugift, deres Sønnesøn

1801
Mads Pedersen, 52 år, gift, Gaardmand
Mette Nielsdatter, 64 år, gift, hans Kone
Rasmus Laursen, 32 år, ugift, Tjenestefolk
Anna Marie Jensdatter, 30 år, ugift, Tjenestefolk
Sophie Benedicte Hansdatter, 15 år, ugift, Tjenestefolk
Hans Jørgensen, 19 år, ugift, Konens Sønnesøn

1834
Hans Jørgensen, 52 år, gift, Gaardmand
Anne Poulsdatter, 40 år, gift, hans Kone
Maren Hansdatter, 14 år, ugift, deres Barn
Jørgen Hansen, 12 år, ugift, deres Barn
Johan Jeppesen, 32 år, ugift, Tjenestefolk
Stine Rasmusdatter, 17 år, ugift, Tjenestefolk
Maren Pedersdatter, 17 år, ugift, Tjenestefolk
Hendrich Brykman, 14 år, ugift, Tjenestefolk

1840
Hans Jørgensen, 58 år, gift, Gaardmand
Ane Poulsdatter, 46 år, gift, hans Kone
Maren Hansdatter, 20 år, ugift, deres Barn
Jørgen Hansen, 19 år, ugift, deres Barn
Anders Nielsen, 14 år, ugift, Tjenestefolk
Maren Pedersdatter, 23 år, ugift, Tjenestefolk
Ane Margrete Jensdatter, 11 år, ugift, Pleiebarn

1845
Hans Jørgensen, 63 år, gift, Gaardmand, født i Ejby
Ane Poulsdatter, 50 år, gift, hans Kone, født i Fjelsted
Maren Hansdatter, 25 år, ugift, deres Børn, født i Ejby
Jørgen Hansen, 24 år, ugift, deres Børn, født i Ejby
Ane Margrete Jensen, 15 år, ugift, Pleiebarn, født i Fjelsted
Anders Nielsen, 20 år, ugift, Tjenestefolk, født i Fjelsted
Poul Rasmussen, 23 år, ugift, Tjenestefolk, født i Fjelsted
Maren Pedersdatter, 26 år, ugift, Tjenestefolk. født i Rørup

1850
Ane Poulsdatter, 55 år, enke, Gaardmandsenke , født i Fjelsted
Maren Hansdatter, 30 år, ugift, hendes datter, født i Ejby
Jørgen Hansen, 29 år, ugift, hendes søn, født i Ejby
Jens Hansen, 20 år, ugift, tjenestekarl, født i Fjelsted
Rasmus Per Hansen, 16 år, ugift, tjenestekarl
Maren Pedersdatter, 31 år, ugift, tjenestepige, Rørup
Ane Margrete Jensdatter, 20 år, ugift, tjenestepige,plejedatter, født i Fjelsted

1855
Ane Poulsdatter, 60 år, enke, Gaardmandsenke , født i Fjelsted
Maren Hansdatter , 35 år, ugift, hendes datter, født i Ejby
Jørgen Hansen, 34 år, ugift, hendes søn, født i Ejby
Ane Magrethe Jensen, 25 år, ugift, Hendes Broderdatter, Sypige, født i Ejby
Maren Pedersdatter, 36 år, ugift, Tjenestefolk, født i Rørup
Mads Rasmussen 23 år ugift Tjenestefolk. født i Fjelsted
Anders Nielsen, 18 år, ugift, Tjenestefolk, født i Fjelsted
Hans Jørgensen , 15 år, ugift, Tjenestefolk, født i Fjelsted

1860
Ane Poulsdatter, 65 år, Enke, gaardmandsenke,huusmoder, født i Fjelsted
Maren Hansdatter, 40 år, Ugift, Hendes børn, født i Eiby sogn
Jørgen Hansen, 39 år, Ugift, hendes børn, født i Eiby sogn
Maren Pedersdatter, 41 år, Ugift, tjenestefolk, født i Rørup sogn
Hans Nielsen, 29 år, Ugift, tjenestefolk, født i Fjelsted
Rasmus Nielsen, 23 år, Ugift, tjenestefolk, født i Harendrup
Niels Jørgensen, 15 år, Ugift, tjenestefolk, født i Fjelsted

1870
Maren Hansdatter , 49 år, ugift, husmoder, gårdbrugerske, født i Ejby
Ane Poulsdatter, 75 år, enke, aftægtskone, født i Fjelsted
Jørgen Hansen, 48 år, ugift, tyende, gårdbestyrer, født i Ejby
Maren Petersdatter, 52, ugift, tyende, pige, født i Rørup
Helene Kirstine Christensdatter, 14 år, ugift, tyende, pige, født i Brenderup
Hans Nielsen, 39 år, ugift, tyende, karl, født i Fjelsted
Anders Nielsen, 13 år, ugift, tyende, dreng, født i Fjelsted
Hans Peder Hartvig Raskenberg, 63 år, gift, indsidder, snedker, født i Bogense
Karen Hansdatter, 87 år, gift, husmoder, hans kone, født i Asperup
Ane Hansdatter, 88 år, enke, aftægtskone, født i Asperup

1880
Maren Hansen, 59 år, ugift, Gaardejerinde, født i Ejby
Jørgen Hansen, 58 år, ugift, Gaardbestyrer, født i Ejby
Ane Poulsdatter, 85 år, enke, Ejerindens Moder, Aftægtskone, født i Fjelsted
Anders Nielsen, 42 år, ugift, Murer, foreløbig ophold i Gaarden, født i Fjelsted
Hans Nielsen, 49 år, ugift, Tjenestefolk, født i Fjelsted
Hans Madsen Jacobsen, 15 år, ugift, Tjenestefolk, født i Fjelsted
Niels Andersen, 14 år, ugift, Tjenestefolk, født i Fjelsted
Maren Pedersdatter, 62 år, ugift, Tjenestefolk, født i Rørup
Madsine Marie Madsen, 16 år, ugift, Tjenestefolk, født i Fjelsted

1890
Jørgen Hansen, 68 år, Ugift, ejerindens broder, gaardbestyrer, født i Ejby
Maren Hansdatter, 69 år, Ugift, husmoder, gaardejerinde, født i Ejby
Maren Pedersdatter, 72 år, Ugift, tjenestetyende, tjenestepige, født i Rørup
Karen Dorthea Pedersen, 27 år, Ugift, tjenestetyende, tjenestepige, født i Fjelsted
Hans Nielsen, 58 år, Ugift, tjenestetyende, tjenestekarl, født i Fjelsted
Anders Nielsen, 52 år, Ugift, tjenestetyende, tjenestekarl og murer , født i Fjelsted
Frederik Madsen, 17 år, Ugift, tjenestetyende, tjenestekarl, født i Rørup
Hans Peder Rasmussen, 12 år, Ugift, tjenestetyende, tjenestedreng, født i Rørup

1901
Maren Hansdatter, ?, Ugift, Husmoder, Gaardejerske, født i Ejby
Jørgens Hansen, 22/9 – 1821, Ugift, Husfader, Gaardbestyrer, født i Ejby
Gertrud Johanne katinka Henriksen, 4/3 – 1881, Ugift, Tjenestetyende, Husgerning, født i Fjelsted Jørgen Jacob Jørgensen, 6/12 – 1878, Ugift, Tjenestetyende, født i Fjelsted
Jacob Kare Jørgensen, 14/3 – 1885, Ugift, Tjenestetyende, født i Fjelsted
Søren Marius Jørgensen, 17/12 – 1890, Ugift, Tjenestetyende, født i Fjelsted


Fjelstedgården er en temmelig stor gård. Den består af fire sammenbyggede længer, 86 fag i alt, rundt om en gårdsplads. På den brolagte gårdsplads finder man det typiske – møddingen og brønden. Hvorfor anlagde man møddingen midt i bygningskomplekset? Det medførte jo kolossale miljøproblemer med fluer, lugt og forurenet vand. Det gjorde man dels fordi gødningen var en værdifuld resurse, som man nødigt så stjålet, og dels fordi der fra gårdspladsen er en kort afstand til møddingen fra alle avlsbygningerne. Drikkevandet blev almindeligvis kogt og brugt til ølbrygning.

Fjelstedgården står i dag i Den Fynske Landsby. Find den her.

En gammel gård
Fjelstedgårdens ældste bygninger er vest- og østlængerne. De ældste årringsdateringer går tilbage til 1400-tallet. Det vil sige, at de stående bygningers historie går ca. 500 år tilbage. Det gør dem antagelig til Danmarks ældste stald og lade! Ser man nøjere på de to længer, står det hurtigt én klart, at de tydeligvis ikke har nogen fast alder. De utallige tegn på ombygninger og genbrug er beviser på, at gamle bygninger belyser en lang forandrings- og tilpasningsproces frem for en bestemt tid. De indeholder levn fra alle tider, siden den første sule blev rejst ca. 1500, og til det tidspunkt da bygningerne blev taget ned og flyttet på museum - foruden efterfølgende reparationer. At følge bygningsudviklingen i detaljer er vanskeligt, men ved at gå rundt om gården vil man finde, at facaderne fra tid til anden skifter udseende. Nogle facader er lavere end andre, og nogle rummer mere træ end andre. Det nye udseende strækker sig over et antal fag, og så kommer det næste skift. Med til at vanskeliggøre bygningsundersøgelsen er, at det gamle landbrugsbyggeri var præget af genbrug. Man tog lidt fra én bygning og satte det ind i en anden, eller man brugte den del af fodremmen, der ikke var rådnet, som dørstolpe i den modsatte længe. De fire bygninger stod hver for sig indtil 1800-tallet, da en forbedret avl stillede krav om mere plads. Så byggede man bygningerne sammen med de runde, såkaldte ’trunthjørner’.

Sulebygningerne
De to gamle avlslænger i øst og vest er sulebygninger (med tagbærende stolper), og kun fordi både sulerne i begge ender af bygningerne og forskelligt tilknyttet træ dateres tilbage til 1500-årene, tør vi sige, at bygningerne er så gamle. Det skarpe øje kan se på facaderne, at der er tale om sulebygninger, idet de karakteristiske bjælkeender, der er stukket gennem vægstolperne, er få. Ca. en for hvert sulefag. I almindeligt bindingsværk er der en bjælkeende for hver binding. Det ses tydeligt på sydlængen og stuehuset. Man får klart indtryk af bygningernes tilpasningsdygtighed i forhold til vind, vejr og jordbund, når man ser, hvor vinde og skæve de har udviklet sig til at være gennem århundrederne.

Det er måske værd at nævne, at sulebygninger var almindelige i hele landet i middelalderen. Herefter kendes de kun fra Midtjylland og fra Fyn. På Fyn og i særlig grad Sydvestfyn blev sulekonstruktion stedvis anvendt indtil ca. 1850. Der er bevaret ca. 200 sulebygninger på Fyn.

Stuehuset
Mellem de to gamle sule-længer strækker sig bindingsværks-stuehuset i nord og en bindingsværks-lade i syd. Stuehuset er et 23 fags hus. Det er fire fag bredt undtagen ca. midtfor, hvor det er fem fag pga. et senere tilbygget ’udskud’. Stuehuset er præget af sine ca. 250 år. Der ses både gennemstukne bjælker og det mere moderne - bjælker lagt over tagremmen. Huset har tag af tagrør med kragetræsrygning. Dets facader er præget af, at der er to dokker i undertavlene og en særlig vestfynsk opsætning af hjørner og skråbånd (foto). Anvendelsen af meget træ tolkes som et prestige- og rigdomsudtryk.

Indretningen minder om den, man kunne finde ca. 1800, da man på de fleste gårde havde forladt den ældre livsform, som indebar, at alle beboere havde fælles interesser og fælles dagligt liv. Huset rummer alle de væsentlige rum til beboelse og selvforsyning. De er fra vest: ølkammer og pigekammer. Så følger bryggerset med bageovn, maltkølle og gruekedel samt trappe/stige til det uudnyttede loft m.v. Herefter deler huset sig i to, da den ekstra bredde ved udskuddet gør det muligt at have to rum ved siden af hinanden. Man kommer ind i folkestuen, som også rummer kogeildstedet i den åbne skorsten. Nord herfor ligger et gammelt sovegemak med tre alkover, hvori op til seks personer kunne sove. Næste rum er forstuen eller ’fremmerset’, en slags entré. Nord for den er der en mindre stue ud mod haven - en af de ældste havestuer, som kendes. Så følger en stue til vævning, og husets sidste rum længst mod øst er stor- eller stadsstuen.