Fjelsted


Udsigt over Fjelsted by. Fjelstedgården, midt i billedet. Set fra kirketårnet. Længst til højre ses huset, hvor gårdens sidste ejer boede.

Intro

Fjelsted er nævnt første gang 1418 i formen Fiælstathe. Forleddet er navneordet fial, som betyder fjæl, bræt. Efterleddet er ’-sted’, der enten betyder grund for bebyggelse, areal eller eng.