Fjellerup - Gislev Sogn


Partier fra Fjellerup, Gislev sogn. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune

Intro

Fjellerup er nævnt første gang 1492 i formen Fieldrop, Fiellerop. Forleddet er en form af navneordet fial, som betyder fjæl, bræt. Efterleddet er ’-torp’, som betyder udflytterbebyggelse.