Fjelde kirke


Niels Hansen Strygers familiegravsted


Familiegravsted for Nikolaj Nielsen, Kartofte


Duens "ben" er en sjældenhed i dag.

Intro

Kirken har romansk skib og kor med rige gesimsfriser, ikke mindst på korets sider. Et senere, gotisk tårn står med kamtakkede gavle. Kirken er rødkalket med hvide detaljer og meget pyntelig.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Gravminderegistrering på Fjelde kirkegård