Fiskernes Mindelund i Esbjerg


Mindelunden for omkomne fiskere i Esbjerg. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Mindelunden fortæller om tabet og sorgen. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet


Navnene på henved 600 omkomne fiskere er hugget ind i muren. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intro

Mindelunden i Esbjerg bærer navnene på henved 600 omkomne fiskere og 123 forliste fiskekuttere. Stedet fortæller i tal og navne om livet og døden ved Vesterhavet.

Mindelunden for omkomne fiskere blev indviet i 1949. I mange år havde man ønsket et mindesmærke for de Esbjerg-fiskere, som var forulykket til havs og derfor ikke havde nogen gravplads i land. I 1941 vedtog byrådet et forslag om mindelundens udformning, men der kom til at gå otte år, før den stod klar til indvielse. I 1941 var der 350 navne at indhugge i muren, men ved indvielsen i 1949 var tallet steget til næsten 450 forulykkede fiskere.

Mindelunden består af en cirkelrund mur af granit, hvori navne på omkomne Esbjerg-fiskere siden 1901 er indhugget, samt tre skulpturer inde i rotunden. Stedet er opført ved H. G. Skovgaard og C. Th Sørensen, idet granitmuren er inspireret af de vestjyske granitkirker, og skulpturerne er udført af Aug. Keil. Den midterste skulptur er et granitrelief af en sømand, der hjælper en skibbruden - symbolet på hjælpsomheden og solidariteten på havet. Til venstre og til højre herfor er hhv. en ung fiskerhustru med sit barn og en gammel mor, der begræder sin søns død, begge symboliserende hjemmet.

I 2010 var der næsten 600 navne på omkomne fiskere indhugget i muren sammen med navnene på 123 forulykkede Esbjerg-kuttere.