Fiskerne fra Kællerød


Fiskerne Frede Sørensen og Anker Sørensen


Garn hænges til tørre


Rusen trækkes op


Ålene flås

Intro

Der er blevet drevet fiskeri Tystrup-Bavelse Søerne siden oldtiden. Bønderne langs søen fiskede og dyrkede jorden. Da bønderne frikøbte deres gårde, beholdt godset fiskeretten, som blev bortforpagtet.

Forpagtningen af fiskeriet i Tystrup-Bavelse Søerne var opdelt i mindst tre dele, idet der var fiskeriforpagtere i Kællerød, ved Fiskerhuset ved Næsbyholm og ved Strids Mølle ved Gunderslevlille. Fra 1860 til 1885 var der i Kællerød en fisker ved navn Jens Chr. Jensen, som i øvrigt stammede fra Enø. Fra 1885 overtog sønnen Lars Peter Jensen fiskeriet fra Kællerød, mens en anden søn Niels Jensen drev fiskeri fra Næsbyholms Fiskerhus. Lars Peter Jensens søn Hans Chr. Jensen drev fiskeriet fra Kællerød indtil 1927, hvor der kom helt nye fiskere i Kællerød. De tre generationer af fiskere i Kællerød boede i landsbyens ældste hus, Kællerødvej 3. De nye fiskere hed Frede Sørensen og Anker Sørensen. De to, der trods ens efternavn ikke var i familie med hinanden, var mødtes på Jegindø, hvor de havde lært at fiske hos Ankers morbror. De forpagtede fiskeriet i Tystrup Søs vestlige ende og byggede hver sit hus i Kællerød. Ankers søn Søren fik andel i fiskeriet fra 1964. I en periode havde han tillige forpagtet fiskeriet i de tre søer omkring Sorø. Han omkom under fiskeri i 1986. Den sidste fiskeriforpagter i Tystrup Bavelse Søerne drev fiskeri fra Strids Mølle, som ligger ved Gunderslevlille ved søernes udløb i den nedre Suså. Han opgav fiskeriet i 2004, og der er ikke siden drevet erhvervsmæssigt fiskeri på søerne.


Der blev oprindelig fisket fra åbne robåde, ofte suppleret med sejl. Før anden verdenskrig var der blevet anskaffet en motorbåd, som under krigen var udstyret med en gasgenerator. Senere blev der fisket fra kutter og mindre både med påhængsmotor. Der blev fisket med kroge og ruser, men da motorbåden holdt sit indtog, kunne der også trækkes vod. Der blev fanget brasen, gedde, sandart, aborre, skalle og ål. Nogle fisk blev solgt til en opkøber, andre blev transporteret til stationen i Sorø og solgt på Københavns Fisketorv. Ålefiskeriet var den væsentligste indtægtskilde. I en periode drev fiskerne også minkfarm, hvor skidtfisken kunne anvendes som foder.
Før udskiftningen bestod landsbyen kun af tre gårde. Den ene gård ligger stadig på sin oprindelige plads, mens de andre gårde er udflyttet. Indtil midten af 1930’erne bestod landsbyen kun af denne ene gård og fiskerhuset. Siden har fiskerne og deres familier opført 6 huse i landsbyen – hertil kommer et par huse, som andre har opført. Landsbyen, som ligger for enden af en privat grusvej, fremtræder i dag som en fredelig idyl med udsigt over Tystrup sø.